Ocena brak

Co rozumiesz pod pojęciem: wskaźnik, centyl, ranga centylowa, siatka centylowa?

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Wskaźnik to wielkości względna wyrażona w proporcji lub odsetkach do czegoś. Zwykle wskaźniki obliczmy stosując jako podstawę liczby 100, 1000, 10 000 lub 100 000 – by otrzymać odpowiednią liczbę całkowitą.

Ranga – jest to kolejne ułożenie wyników wg wielkości lub pewnej określonej ich właściwości. Miejsce uzyskane w tak zbudowanym szeregu (np. trzecie, dziesiąte, piętnaste itd. ) wskazuje na rangę w zbiorze. Rangi można przeliczyć na liczby określające, od ilu innych elementów zbioru dany element został uznany za stojący wyżej (od ilu posiada wyższą rangę).

Centyl – jest jednostką unormowana dzieląca całą skalę zmienności danej cechy w próbie lub populacji na 100 równolicznych części. Jest to punkt na skali w szeregu liczebności (wyników) od 0 do 100, poniżej którego znajduje się odsetek liczebności obserwacji wyrażony wielkością rangi danego centyla, a więc wielkości od 0 do 100.

Ranga centylowa – oznaczony rząd, któremu odpowiadają określone wartości cechy.

Jest to bezwzględna wielkość danej cechy u badanego dziecka odpowiadająca na skali szeregu kumulacyjnego danemu centylowi.

Siatka centylowa – na siatce centylowej rozmieszczone są centyle.

Podobne prace

Do góry