Ocena brak

Co rozumiesz pod pojęciem sprawności fizycznej?

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Sprawność fizyczna jest złożona właściwością człowieka np. wg Przewędy jest to aktualna możliwość wykonania wszelkich działań motorycznych, decydujących o zaradności człowieka w życiu.

Sprawność fizyczną należy rozumieć jako zintegrowany zespół trzech właściwości osobniczych:

-wydolności roboczej i poziomu zdolności motorycznych,

-umiejętności ruchowych,

-motywacji i subiektywnego zaangażowania się w działaniach.

Pojęcie sprawności fizycznej wiąże się więc nie tylko z funkcją aparatu ruchu, ale z biologicznym działaniem całego organizmu. Podłożem są tu określone predyspozycje i funkcje ustroju, a po stronie przejawów sprawność fizyczna znajduje swój wyraz w określonych efektach motorycznych, prawidłowościach budowy ciała, a także w osobniczej aktywności fizycznej. Niezależnie więc od określonego zasobu opanowanych ćwiczeń ruchowych na sprawność fizyczną składa się dany poziom wydolności wszystkich narządów i układów, stan zdolności motorycznych (siłowe, szybkościowe, wytrzymałościowe i koordynacyjne), a nawet pewne elementy aktywnego stylu życia.

Podobne prace

Do góry