Ocena brak

CO ROZUMIESZ POD POJĘCIEM PODŻEGANIA, NA CZYM ONO POLEGA?

Autor /Remigiusz Dodano /01.12.2011

Podżeganie – jedna z form popełnienia przestępstwa (forma zjawiskowa). Podżeganie polega na nakłanianiu innej osoby do dokonania czynu zabronionego (art. 18 § 2 KK). Podżeganie jest zawsze zachowaniem umyślnym, popełnić je można jedynie w zamiarze bezpośrednim, w formie działania (niemożliwe jest podżeganie w formie zaniechania).

Do góry