Ocena brak

Co mierzy współczynnik zmienności?

Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012

W przypadku  konieczności porównania rozproszenia dwóch różnych zjawisk należy posłużyć się współczynnikiem zmienności. Współczynnik zmienności to iloraz odchylenia standardowego i średniej w danym rozkładzie V=(s/Xsr). Im wyższy jest ten procent, tym większe jest względne zróżnicowane cechy w rozkładzie. o iloraz odchylenia standardowego i średniej w danym rozkładzie V=(s/Xsr).

Współczynnik zmienności wyraża się często procentowo, aby określić, jaki procent poziomu średniej stano i odchylenia standardowe w rozkładzie. Tego typu badania są szczególnie przydatne w porównywaniu zróżnicowania takich wielkości jak dochody, wydajność pracy, absencja w pracy w różnych przedsiębiorstwach lub działach jednego przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry