Ocena brak

Co mierzy odchylenie standardowe?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Odchylenie standardowe (angl. standard deviation) Odchylenie standardowe (SD) jest miarą zmienności wewnątrz grupy. Charakteryzuje przeciętny poziom odchyleń faktycznych wartości cechy od średniej arytmetycznej.

Podobne prace

Do góry