Ocena brak

Co determinuje zachowanie – osobowość czy sytuacja?

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

Stabilność osobowości – jest to niezmienność cech mimo upływu lat

Spójność osobowości – odnosi się do sytuacji, spójności międzysytuacyjnej – te same cechy widoczne są w różnych sytuacjach

Dana cecha nie przejawia się zawsze w taki sam sposób w różnych sytuacjach. Zgodnie z zasadą agregacji dana cecha nie wyraża się określonym zachowaniem w danej sytuacji, ale rozmaitymi zachowaniami w różnych sytuacjach. Np. ludzie o wysokim poziomie ekstrawersji dają temu różny wyraz w różnych sytuacjach, a nieraz nie ujawniają tej cechy w ogóle. Dlatego aby ocenić czy ktoś posiada daną cechę trzeba go obserwować w różnych sytuacjach i dokonać łącznej (agregacyjnej) oceny zachowania. Badania nad tym prowadził Epstein. Cecha czasami różnie się objawia w różnych sytuacjach.

Zachowanie człowieka jest determinowane zarówno przez cech i przez środowisko, w różnych proporcjach w różnych sytuacjach.

Do góry