Ocena brak

Co charakteryzuje mowę osób z poważniejszym niż lekki stopniem upośledzenia umysłowego?

Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013

Zdaniem Z. Tarkowskiego (zob. t. 2. podrozdz. 2.6) wraz z pogłębianiem się upośledzenia umysłowego obserwuje się pewną prawidłowość - skracanie długości wypowiedzi, ubożenie struktury wypowiedzi, słownictwa (zmniejsza się liczba używanych części mowy). Występuje coraz więcej zdań z błędami składniowymi i z dysgramatyzmumi; zdania złożone są zastępowane zdaniami prostymi i niekompletnymi (formułowanymi głównie w czasie teraźniejszym z pominięciem innych czasów), Zmiany wynikaiące ze stopnia upośledzenia dotyczą więc nic tylko aspektu ilościowego, lecz również jakościowego. Prawidłowość ta (proporcjonalność stopnia upośledzenia mowy do stopnia upośledzenia umysłowego) dotyczy również niżej przedstawionych cech.

Cechy mowy osób z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym:

obserwuje się zwolnione tempo mowy, często zaburzona jest jej płynność (objawowo przypominająca jąkanie),

mowa jesl bełkotliwa, artykulacja wyraźnie zamazana,

-    występują trudności w posługiwaniu się swobodną mową, a wypowiedziom często towarzyszą gesly wspomagające,

-    mowa może być ograniczona do zdań dwuwyrazowych lub tylko do kilku słów,

-    zasób leksykalny jest ubogi,

obserwuje się brak przenoszenia doświadczeń z analogicznej sytuacji.

Podobne prace

Do góry