Ocena brak

CMENTARZ - W PRAWIE KANONICZNYM

Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012

Wg prawa kośc. każda parafia powinna mieć własny c. do grzebania wiernych (kan. 1208 § 1). Na wspólny c. dla kilku parafii musi zezwolić ord. miejsca (kan. 1208 § 1). Zakonnicy wyjęci mogą mieć własny c. (kan. 1208 § 2); inni zaś mogą mieć własny c. lub -» grobowiec tylko za zezwoleniem ord. miejsca (kan. 1208 § 3).

C. katolickie i grobowce muszą być poświęcane; uroczystego poświęcenia dokonuje bp lub określony prawem konsekrator, który poświęca 5 krzyży drewnianych na wyznaczonych miejscach c. ; zwykłe poświęcenie polega na poświęceniu 1 krzyża na środku c, którego dokonuje ord. miejsca lub wyższy przełożony zakonu kleryckiego wyjętego, jeśli c. do niego należy; mogą oni delegować do tego zwykłego kapłana (kan. 1205 § 1).

Dzięki poświęceniu c. staje się miejscem św. i podlega jurysdykcji Kościoła; w wypadku braku c. kościelnego ord. miejsca powinien starać się o poświęcenie c. cywilnego, jeśli grzebani są na nim w większości katolicy, lub przynajmniej o specjalną kwaterę dla katolików; w przeciwnym razie przy pogrzebie powinno się poświęcać każdy grób (kan. 1206 § 2-3).

Wg KPK na c. katolickim muszą być oddzielne miejsca na groby dla duchowieństwa i dzieci (kan. 1209); powinna być też nie-poświęcona część dla tych, którym wg kan. 1240 nie przysługuje prawo do kośc. pogrzebu (kan. 1212);

c. należy zabezpieczyć, strzec i otaczać czcią; zbeszczeszczenie c. następuje przez stwierdzone notoryczne zabójstwo popełnione na c, niesprawiedliwe i znaczne przelanie krwi, użycie do celów bezbożnych lub brudnych, pochowanie nie ochrzczonego lub ekskomunikowa-nego po wyroku skazującym lub stwierdzającym karę (kan. 1207, 1172), dlatego przed rekoncyliacją nie wolno grzebać zmarłych. Zbeszczeszczenie c. nie obejmuje przyległego doń kościoła i odwrotnie (kan. 1172 § 2).

Chociaż KPK nie wspomina o ->- ekssekracji c, to zdaniem kanonistów może ona nastąpić przynajmniej w wypadku przekazania c. przez ord. miejsca na cele świeckie lub całkowitego zniszczenia wskutek trzęsienia ziemi. W wypadku nałożenia na c. interdyktu grzebanie zmarłych odbywa się bez jakichkolwiek obrzędów kośc. (kan. 2272 § 2).

 

S. Many, Praelectlones de locis sacris, P 1904; F. Puchalski, O cmentarzach, Wwa 1927; H. Insadowski, Kościelne prawo pogrzebowe, Wl 1930; W. Wójcik. Prawo cmentarne w Polsce do polowy XVI wieku, PS 10(1958) 165-218; R. Naz, DDC III 729-741; S. Mattei, ECat III 1638-1641; J. Lederer, B. Opfer-mann, LThK IV 373-376; E. Sztafrowski, Miejsca i czasy święte, Wwa 1970, 82-92.

Podobne prace

Do góry