Ocena brak

Cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie

Autor /lenny Dodano /15.01.2013

Założony pod koniec XVIII w. Spoczywają tu zasłużeni dla kraju i Lublina: ks. Piotr Ściegienny, powstańcy styczniowi Henryk Wiercieński, Leon Frankowski, Leon Gło­wacki; pisarz Klemens Junosza-Szaniawski, regionalista Hieronim Łopaciński, pierwsi rektorzy: KUL — ks. Idzi Radziszewski, UMCS — Henryk Raabe; założyciel gim­nazjum im. Staszica i oddziału PTK Gracjan Chmielewski, poeta Józef Czechowicz.

Podobne prace

Do góry