Ocena brak

Cmentarz Powązkowski

Autor /bobert Dodano /15.01.2013

Przy ul. Powązkowskiej. Założony w 1790 na gruntach wsi Powązki, pow. 43 ha. Kościół św. Karola Boromeusza, projektu Dominika Merliniego, z 1792-95. Po zniszczeniach wojennych odbudowany w stylu klasycystycznym. Przy bramie wejściowej Św. Honoraty umieszczony jest wykaz grobów osób zasłużonych dla polskiej kultury i nauki. W katakumbach proj. D. Merliniego spoczywają wybitni ludzie końca XVIII i początku XIX w. m.in. D. Merlini, Hugo Kołłątaj, Franciszek 

Bohomolec, Michał Ogiński, W 1925 przy pd. ścianie katakumb założono Aleję Zasłużonych. Spoczywają tu: Władysław Reymont, Maria Dąbrowska, Pola Goja-wiczyńska, Leopold Staff, Bolesław Prus, Stanisław Moniuszko, Stefan Jaracz, jest symboliczna mogiła Stefana Starzyńskiego. Restauracja zabytków Powązek prowa­dzona jest przez społeczny komitet powoła­ny z inicjatywy Jerzego Waldorffa.
Dalej przy ul. Powązkowskiej znajduje się Cmentarz Komunalny (d. Wojskowy) za­łożony w 1912. Spoczywają tu prochy weteranów Powstania Styczniowego, żołnierzy I wojny światowej, obrońców Warszawy w 1920, poległych w 1939-45. Kwatery Brygady Spadochronowej „Cicho­ciemnych", żołnierzy AK, harcerskich batalionów „Zośka" i „Parasol", grób Aleksandra Kamińskiego, symboliczne pomniki i obeliski wzniesione Żołnierzom Powstania Warszawskiego, Ofiarom Hitlero­wskich Obozów Koncentracyjnych oraz zamordowanym w Katyniu. W Alei Zasłu­żonych spoczywają m.in.: Zofia Nałkowska, Julian Tuwim, Władysław Broniewski, Xawery Dunikowski, Oskar Lange, Alek­sander Zelwerowicz, Leon Schiller, Leonid Teliga.

Podobne prace

Do góry