Ocena brak

Cmentarz

Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012

(gr. “miejsce snu”). Teren, na którym grzebie się zmarłych. W niektórych krajach ci chrześci-janie, którzy nie należeli do grupy dominującej, często byli (a nawet czasem nadal są) chowani na oddzielnych cmentarzach, lub sektorach cmentarzy.

Przykładem takiego cmentarza jest “Cmentarz prote-stancki” w Rzymie. Z różnych powodów odmawiano (a czasem nadal się odmawia) pogrzebu na cmenta-rzach chrześcijańskich. Tak było po śmierci Niccolo Paganiniego (1782-1840).

Utrzymywał on, że “Sonatę Diabelską” napisał pod dyktando samego diabła i mówiono o nim, że jest z diabłem w zmowie. Św. Efrem Syryjczyk (ok. 306-373) był przeciwny pochówkom w kościele - obecnie przywilej ten jest zarezerwowany dla niewielu dygnitarzy państwowych i kościelnych.

Prawo kanoniczne pozwala, by papieże, biskupi i kardynałowie byli chowani we własnym kościele (CIC 1242; CCEO 874, 3).

Zob. katakumby, kremacja, pogrzeb.

Podobne prace

Do góry