Ocena brak

CISNEROS GARCÍA JIMÉNEZ de OSB

Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012

ur. ok. 1455 w Cisne-ros (pn. Hiszpania), zm. 27 XI 1510 w Montserrat (Katalonia), Reformator zakonu, pisarz ascetyczny.

Do zakonu wstąpił 1475; był podprzeorem opactwa w Valla-dolid (1488-93), przeorem (1493-99) i opatem (1499-1510) w Montserrat; zreformował opactwo, włączając je w dzieło odnowy kongregacji hiszp. (benedyktyni I C), lecz zachowując dawne jego tradycje; uczynił je szkołą ascetyki i mistyki, która wydała wielu pisarzy i świętych.

W oparciu o -> benedyktyńską regułę, tendencje szerzonej przez siebie -> devotio moderna i dzieła mistrzów duchowych kładł główny nacisk na medytację.

Napisał Ejercitatorio de la vida espiritual (Montserrat 1500; wielokrotnie wydawane i tłumaczone), w którym zestawił poglądy na istotę modlitwy mistrzów życia wewn., m.in. Hugona z Balmy, G. Zerbolta, J. Mombaera i J. Gersona; jego dzieło zawierało syntezę ówczesnych metod modlitwy, zwł. myślnej, i stało się podręcznikiem formacji ascet. (korzystał z niego m.in. Ignacy Loyola przy opracowaniu Ćwiczeń duchownych);

wydano je pt. Compendio breve del ejercitatorio espiritual (Ba 1535.19122; wielokrotnie przekładane) oraz pt. Obras completas (I-II, Montserrat 1945). C. opublikował także Directorio de las horas canónicas (Montserrat 1500).

 

P. Chastonay, Des Abtes Garcia C. „Geistliches Übungsbuch", SdZ 94 (1918) 497-506; A. Codina, Les orígenes de los „Ejercicios espirituales" de san Ignacio de Loyola, Ba 1926; A.S. Ruiz, C. y su..Directorio de horas", La via sobrenatural 44 (1943) 4148; G.M. Colombás, Un reformador benedictino en tiempo de los reyes católicos, García Jiménez de C, Montserrat 1955 (bibliogr.); P. Edwards, NCE III 881882; J. Garcia Oro, C. y la reforma del clero español en tiempo de ¡os reyes católicos, Ma 1971 ; A. LinageConde, Aspectos antropológicos y médicos en la obra del abad de Montserrat Garcia Jiménez de C, Cuadernos de historia de la medicina española 12(1973) 279-351.

Podobne prace

Do góry