Ocena brak

CIEŚLIKOWSKI JERZY

Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012

CIEŚLIKOWSKI JERZY, ur. 2 XI 1916 w Mińsku, zm. 9 XI
1977 we Wrocławiu, historyk literatury. Brał udział w wojnie
obronnej 1939, podczas okupacji niem. w A K . W 1945-
50 studiował filologię pol. na UWr., 1966 habilitowany, od
1973 prof. UWr. współpracował też z W S P we Wrocławiu
i Opolu; od 1966 czł. W T N . W 1 9 7 2 współorganizował Międzyuczelniany
Zakład do Badań nad Literaturą Dziecięcą i Młodzieżową.
Pracę nauk. rozpoczął od problemów literatury
pozytywizmu (poezja M. Konopnickiej, formy prozy narracyjnej),
później skupił zainteresowania na literaturze dla dzieci
oraz na wyobraźni twórczej samego dziecka, inicjując badania
nad folklorem i całością kultury dziecięcej. Gł. prace: Wiersze
Marii Konopnickiej dla dzieci (1963), Wielka zabawa. Folklor
dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci (1967),
Literatura i podkultura dziecięca (1975), Antologia poezji
dziecięcej (BN 1979). Sporadycznie zajmował się też publicystyką
lit. i krytyką sztuk plastycznych.

L. ŚLĘK J.C., „Odra" 1978nr 2; S. FRYCIE J.C., „Polonistyka" 1978
.nr 4; L. TATAROWSKI J.C., „Pam. Lit." 1978 z. 2; Prace Lit. 20 (1979),
tu m. in. G. Frydrychowicz Bibliografia prac J.C.
Andrzej Litwornia

Podobne prace

Do góry