Ocena brak

Ciepło konwersyjne

Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014

Energia promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości światła widzialnego i mniejszej w trakcie absorbowania przez tkanki przemienia się w energię cieplną. jest to zjawisko przemiany, czyli konwersji, postaci energii.

Na tkanki działa tylko energia zaabsorbowana. W trakcie absorpcji występuje naj-wpierw działanie samej energii promieniowania, po konwersji - działanie energii cieplnej. Te przemiany przebiegają prawie jednocześnie i są ze sobą ściśle powiązane.

Obecnie przeważa pogląd, że nagrzewanie tkanek jest najważniejszym leczniczym działaniem promieniowania elektromagnetycznego (pem), łatwym do empirycznego potwierdzenia i dostępnym do obserwacji, dlatego dość dobrze zbadanym i nie budzącym wątpliwości. Natomiast działanie samego promieniowania przed konwersją, zwanego pozatermicznym lub swoistym, jest trudno dostępne do bezpośredniej obserwacji.

Pozatermiczne działanie lecznicze i fizyczne podstawy pem zostały omówione w rozdziale o aktynoterapii (rozdz. 2).

W ciepłolecznictwie uzyskuje się ciepło konwersyjne z dwóch zakresów widma pem:

1.    Światło i podczerwień o długości fali od 400 nm do 1 5 000 nm.

2.    Pem generowane z diatermii o długości fali 12,4 cm, 32,8 cm, 69 cm i 11,06 m.

 

Podobne prace

Do góry