Ocena brak

Ciąża wysokiego ryzyka

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Jest to ciąża, w której u matki albo u płodu istnieje ryzyko zachorowania, a nawet zgonu w okresie okołoporodowym, to jest w czasie ciąży, porodu i do 29 dnia po porodzie.

Płód jest zwykle narażony na to zagrożenie, które zależne jest od stanu zdrowia matki i od jej zachowania się w czasie ciąży.

O ile zgon lub poważne następstwa ciąży i porodu u matki zwykle zdarzają się w okresie ciąży i do 6 tygodnia po porodzie, to choroba dziecka i jego zgon mogą nastąpić w kilka miesięcy po urodzeniu, mimo że przyczyna zaistniała w czasie ciąży lub porodu.

Wśród czynników, które mają wpływ na rozwój ciąży i stan płodu, będą podane tutaj tylko te, których obecność pogarsza warunki dla rozwoju ciąży i płodu. Należy o nich pamiętać, ponieważ wielu z nich można uniknąć, a inne, jeżeli nawet są nie do uniknięcia, to ich znajomość może zapobiec niekorzystnemu wpływowi na rozwój ciąży i stan noworodka.

Trzeba zaznaczyć, że czynniki, o których mowa, niekoniecznie oznaczają chorobę; chodzi o okoliczności towarzyszące ciąży, które chociaż same chorobą nie są, to jednak przy ich istnieniu ryzyko dla ciąży i dla płodu jest wysokie.

Wszystkie powyżej wymienione czynniki ryzyka mają znaczenie w opiece nad ciężarną kobietąsjl powinny być brane pod uwagę tak przez ciężarną, jak i lekarza położnika planującego częstość wizyt w poradni i badania laboratoryjne w czasie ciąży, wydającego zalecenia co do odpowiedniego odżywiania się, higieny i zachowania się w czasie ciąży.

Znać czynniki, które mogą mieć niekorzystny wpływ na rozwój ciąży, to bardzo dużo, ponieważ można wtedy uniknąć powikłań przez odpowiednie postępowanie zapobiegawcze czy leczenie.

Nieznajomość ryzyka usypia czujność i jest powodem zaniedbań, które mogą mieć ujemny wpływ na rozwój ciąży i stan* dziecka, a także na zdrowie matki.

 

 

Podobne prace

Do góry