Ocena brak

Ciąża powikłana

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

W ciąży przebiegającej prawidłowo, poza dolegliwościami, które nie oznaczają stanu chorobowego — a zostały już powyżej opisane — należy liczyć się z Większym obciążeniem całego organizmu w związku z rozwijającym się płodem. Kobieta w ciąży nie powinna podejmować ciężkiej pracy fizycznej,!^ nawet ^jeżeli wykonywała ją przed ciążą. Także jednorazowe dźwignięcie jakiegoś ciężaru (może to być kilkuletnie dziecko, ciężka paczka w sklepie czy przesunięcie mebla w domu) może stanowić ryzyko dla ciąży i to w każdym jej okresie. Uciążliwa praca, niekoniecznie polegająca na dźwiganiu ciężarów, ale na przykład na stałym kręceniu się po sklepie za ladą albo przy obsłudze różnych urządzeń technicznych, czy ciągłej krzątaninie w kuchni lub zakładzie fryzjerskim, wymagająca przebywania przez wiele godzin „na nogach” — to wysiłek, który dla niejednej, skądinąd zdrowej kobiety, może być zbyt duży w czasie ciąży. Codzienne dojazdy do pracy i z powrotem, z reguły w wysoce niedogodnych warunkach, w tłoku, gdzie trudno jest kobiecie ciężarnej znaleźć miejsce siedzące lub choćby stanąć wygodnie — mogą być przyczyną porodu przedwczesnego lub poronienia.

Praca zawodowa połączona z koniecznością prowadzenia domu, bez stałej pomocy ze strony męża — zagraża ciąży, jeżeli kobieta nie potrafi obniżyć w porę wymagań w stosunku do siebie.

Kilkakrotny odpoczynek podczas pracy powinien trwać po kilkanaście minut do pół godziny. Zaleca się wówczas przyjęcie postawy swobodnej i wygodnej, najlepiej półleżącej lub leżącej, a jeżeli siedzącej, to z podwyższeniem dla nóg. Świeże powietrze, dobrze przewietrzone pomieszczenia w zakładach pracy, niepalenie tytoniu w tych pomieszczeniach przez inne osoby i bezwzględne przestrzeganie niepalenia przez samą ciężarną — są podstawowymi warunkami dla dobrego samopoczucia ciężarnej i prawidłowego rozwoju płodu. Zalecenia te, w sumie tak proste, mogą jednak być decydujące dla zdrowia dziecka, bo zapobiegają niedorozwojowi płodu z powodu jego niedotlenienia i niedożywienia.

Wizyty u lekarza, odbywane systematycznie od początku ciąży co miesiąc, a od IV miesiąca co 3 tygodnie, w ostatnim zaś miesiącu ciąży — co tydzień (w normalnie przebiegającej ciąży) — dostatecznie zapobiegają niespodziankom wystąpienia w sposób niepostrze-żony jakiejś nieprawidłowości. Oczywiście, konieczne są także kontrolne badania laboratoryjne zalecone przez lekarza, wyleczenie chorych zębów, stała kontrola wagi ciała (w ciągu całej ciąży przyrost wagi ciała nie powinien przekroczyć 8—12 kg), kontrola ciś* nienia krwi (ciśnienie rozkurczowe 12,0 kPa (90 mm Hg) lub powyżej i skurczowe 18,7 kPa (140 mm Hg) i powyżej — może zagrażać zdrowiu matki i płodu).

Wśród objawów, które mogą wystąpić w czasie ciąży i są zagrożeniem dla matki i dla płodu, należy wymienić przede wszystkim krwawienie z dróg rodnych, które w pierwszych 3—4 miesiącach ciąży zagrażają głównie płodowi, a w późniejszych miesiącach są niebezpieczne także dla ciężarnej.

Około połowy ciąży (18:—20 tydzień) ruchy płodu bywają już wyra® źnie odczuwalnie i są dla matki pierwszą bezpośrednią oznaką życia dziecka. Mają one duże znaczenie dla rozpoznania stanu, w jąkim płód się znajduje. Nie wszystkie ciężarne jednakowo często i wyraźnie odczuwają ruchy dziecka. Także charakter ruchów może być różny: od delikatnych, łagodnych uderzeń w ścianę macicy do gwałtownych; falowkń całych part|jj brzucha ciężarnejHgdy płód całym swoim ciężarem energicznie zmienia położenie w jamie macicy. Ruchy te mogą być bardzo nieregularne. Pod koniec,ciąży, w ostatM

nich 4—6 tygodniach, obserwacja ruchów płodu dokonywana przez ciężarną ma duże znaczenie praktyczne. Gwałtowne ruchy płodu — określane czasami jako „rzucanie się” płodu — mogą świadczyć o jego duszeniu się. Jeżeli dotychczas te ruchy były niezbyt energiczne, a nagle stały się gwałtowne, może to być objawem zagrożenia płodu, podobnie jak wtedy, gdy ruchy występują rzadziej niż 4 ha godzinę.

Praktycznie w ostatnich tygodniach ciąży wystarczy liczyć ruchy płodu 3 razy na dzień przez godzinę, na przykład rano między 7 a 8, w południe między 12 a 13 i wieczorem między 17 a 18. Jeżeli tych ruchów w czasie godziny jest więcej niż 4, na przykład kilkanaście czy kilkadziesiąt — nie ma zagrożenia dla płodu, jeżeli było^ich mniej niż 4 — należy obserwować je przez następną godzinę i gdy jest ich więcej w ciągu tej godziny niż 4 — można czekać do następnej pory liczenia, uważając, że wszystko jest w porządku. Innym sposobem wnioskowania o stanie płodu z częstości jego ruchów jest mierzenie 3 razy ną dobę czasu, jaki upłynął od wyczucia 4 ruchów. Jeżeli ten czas jest równy lub dłuższy niż godzina, należy obserwować ruchy dalej, jeżeli liczba ruchów w ciągu następnej godziny przekroczy 4 — uznajemy, że wszystko jest w porządku.

Następnym nieprawidłowym objawemp rzadko ria szczęście występującym w czasie ciąży, są bóle brzucha na ograniczonej przestrzeni, na przykład nieco powyżej prawej pachwiny albo jeszcze wyżej, czy nawet bliżej środkowej linii ciała. Należy zawsze w takich przypadkach myśleć o zapaleniu wyrostka robaczkowego, o ile nie był dotychczas operowany, Z każdym bólem brzucha w czasie ciąży należy bezzwłocznie udać się do lekarza. Zbyt szybki wzrost obwodu brzucha może świadczyć o istnieniu ciąży bliźniaczej, ale może też być objawem szybkiego narastania wód płodowych i wymaga to także kontroli lekarza.

Pojawienie się swędzenia skóry w czasie ciąży często jest objawem choroby wątroby. W tych przypadkach wykonanie odpowiednich prób wątrobowych może sprawę rozstrzygnąć i przez odpowiednie leczenie można' zmniejszyć zagrożenie płodu i uzyskać poprawę stanu ogólnego.

We wszystkich przypadkach, gdy występują nietypowe objawy w czasie ciąży, a zwłaszcza te najpoważniejsze: krwawienia, odpłynięcie wód płodowych, wystąpienie skurczów macicy — kobieta ciężarna powinna niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza lub zgłosić się do szpitala.

 

Podobne prace

Do góry