Ocena brak

Ciąża obumarła

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Jeżeli w czasie ciąży; po 20 tygodniach jej .trwania, gdy już na ogół odczuwalne są przez ciężarną ruchy płodu, nastąpi wewnątrz-maciczna śmierć płodu — nazywa się to ciążą obumarłą. Przypadki takie zdarzają się na szczęście bardzo rzadko, a najczęstszą przyczyną jest tak zwany konflikt pępowinowy, polegający na ucisku pępowiny, gdysjest ona owinięta wokół ciała płodu lub jego kończyn' lub przy istnieniu węzła pępowiny. Do innych przyczyn;należą: wy* sókie diinieftitf krw|- zatrucie ciążowe, konflikt serologiczny* cukrzyca, niewydolność łożyska w ciąży przenoszonej, wady rozwojowe jaja płodowego; kiła, przedwczesne odklejenie łożyska.

W większościwyżej; przytoczonych; przypadków częste ^kontrole w czasie ciąży®stosowanie Odpowiedniego .leczenia, oraz i^ensyw-ny nadzór nad ciążą na oddziale — mogą zapobiec temu powikłaniu.

Zwykle pierwszym spostrzeganym objawem śmierci wewnątrzma-oicznej płodu jest brak odczuwania ruchów dziecka przez ciężarną. W przypadkach takich chorób, jak n>p. zatrucie ciążowe, nadciśnienie, choroby wątroby — po obumarciu płodu samopoczucie ieiężar-nej poprawia się. Do oznak obumarcia płodu należą: brak. bicia serca ipłodu), wysłuchiwanego za pomocą słuęhąwklla także aparat ty*p a w dalszej obserwacji ■^- zmniejszanie się wymiarów brzucha; ujemne testy Ciążowe, pojawiające się charakterystyczne objawy śmierci płodu w obrazie radiologicznym.

W czasie porodu martwego płodu, zwłaszcza jeżeli od jego śmierci upłynął pewien czas, mogą rozwinąć się objawy zaburzeń krzep-nięciaf#rwi. #ażde podejrzenie ciąży obumarłej* wymaga rozpoznaj nią na oddziale położniczym i prowadzenia porodu z zachowaniem wszystkich ostrożności, z uwagBna pożliwość .wystąpienia zjawiska fjjiekrzepnięcia krwi.

Przy ciąży obumarłej we wczesnych tygodniach, gdy ruchy płodu nie są jeszcze odczuwalne, rozpoznanie ^następuje na podstawie niestwierdzeąia ciążyS ujemnej próby ciążowej.

Przyczyny wczesnego obumarcia jaja płodowego są podobne do opisanyolfipoprzedftjo- Także postępowanie lekarskie, w pierwszych tygodniach jest podobne. Po przebyciu ciąży obumarłejjfiależ^koniecznie dążyć do ustalenia przyczyn obumarcia przed zajściem rnastępną ciążę.

Badania w kierunku ustalenia przyczyn obumarcia wymagają sporo czasu, alęi są kprriecznegf*aby < następna ciąża miała szansę na powodzenie.

 

Podobne prace

Do góry