Ocena brak

Ciąża konfliktowa w zakresie grup głównych ABO

Autor /karanga Dodano /22.11.2013

Ciąża konfliktowa w zakresie grup głównych ABO występuje w położnictwie znacznie rzadziej, ma znacznie łagodniejszy przebieg, a konieczność wymiennego przetaczania krwi u noworodka jest dziesięciokrotnie rzadsza niż w konflikcie Rh. Konflikt serologiczny zdarza się najczęściej przy zestawieniu: matka 0 — płód A, rzadziej gdy płód ma grupę B lub AB.

Najważniejsze różnice między konfliktem w zakresie Rh i ABO są następującerćhoro-ba hemolityczna w zakresie układu ABO występuje raczej w pierwszej ciąży; w następnych ryzyko maleje, przeciwnie niż przy konflikcie Rh. Zwykle nie dochodzi do obumarcia płodu w łonie matki, lecz choroba rozwija się u' noworodka dopiero po porodzie. Nie zachodzi więc konieczność: wcześniejszego rozwiązania ciężarnej.

Rozpoznanie konfliktu w czasie ciąży jest trudniejsze, gdyż określenie poziomu przeciwciał naturalnych anty-A i anty-B nie ma większej wartości diagnostycznej. Bezpośredni odczyn Coombsa u noworodka jest najczęściej ujemny, przeciwnie niż przy konflikcie Rh.

Postępowanie bezpośrednie po porodzie konfliktowym, tak w układzie Rh, jak i ABO polega na: natychmiastowym odpępnieniu dziecka, aby jak najmniej krwi pozałożysko-wej dostało się do krążenia noworodka, odcięcie pępowiny w odległości od pępka nie mniej niż 10 cm, a to dla łatwiejszego operowania żyłą pępowinową w razie konieczności wymiennego przetaczania krwi, pobrania potrzebnej do badania krwi z żyły pępowinowej dziecka dla oznaczenia grupy krwi, składu morfologicznego, poziomu bilirubiny i inne.

 

Podobne prace

Do góry