Ocena brak

Ciąża, cos o rozmnażaniu

Autor /koksik88 Dodano /07.02.2011

Spermatogeneza – wytwarzanie i dojrzewanie plemników plemników niewyspecjalizowanych komórek macierzystych zwanych spermatogoniami. Zachodzi w kanalikach nasiennych jąder.

Oogeneza – to proces powstawania komórek jajowych w jajnikach u kobiet. Komórki jajowe powstają z prapłciowych komórek diploidalnych żeńskich zwanych oogoniami.

Gematogeneza – powstawanie komórek rozrodczych w narządach rozrodczych.Spermatogeneza – powstawanie plemników w kanalikach nasiennych jąder. Powstają one z diploidalnych komórek plemnikotwórczych zwanych spermatogoniami.

Błony płodowe - błony otaczające płód, zawierające wody płodowe. Rozróżnia się wśród nich :

1) kosmówkę, tj. błonę zewnętrzną, której powierzchnia pierwotnie w całości, następnie zaś w części pokryta jest tzw. kosmkami. W miarę rozwoju ciąży w kosmkach wykształca się układ naczyniowy (układ krwionośny), dzięki któremu dokonuje się wymiana substancji odżywczych i gazowych między matką a płodem i wydalanie produktów przemiany materii płodu. Z kosmówki powstaje w dalszej kolejności łożysko;2) owodnię, tj. wewnętrzną błonę jaja płodowego, dość luźnie zespoloną z kosmówką i pozbawioną naczyń. Dzięki wydzielniczym właściwościom komórek wewnętrznej warstwy owodni gromadzi się w owodni płyn owodniowy, zwany wodami płodowymi. Płyn ten spełnia funkcje ochronne i odżywcze w stosunku do płodu;3) omocznię, narząd szczątkowy, który zanika we wczesnym okresie ciąży, a jej pozostałość wchodzi w skład sznura pępowinowego płodu.Łożysko – narząd odpowiedzialny za połączenie między matką a dzieckiem oraz umożliwiający transport i wymianę produktów przemiany materi.Łożysko produkuje także hormony.Zapłodnienie biologicznie jest to proces połączenia się gamet:plemnika i komórki jajowejRozwój zarodkowy - Zarodkowy rozwój, rozwój embrionalny, embriogeneza, proces rozwojowy charakterystyczny dla człowieka i zwierząt wielokomórkowych rozmnażających się płciowo, obejmujący okres od zapłodnienia do opuszczenia osłonek jajowych (zwierzęta jajorodne) lub organizmu matki w czasie porodu (zwierzęta żyworodne).Rozwój Płodowy - (od 3 do 9 miesięcy)

Ciąża trwa 266 dni licząc od ostatniej owulacji albo 280 dni od pierwszego dnia ostatniej miesiączki(40tyg).

Rozwój prenatalny człowieka:>1etap:okres przedimplantacyjny(do 6dnia):-brustkowanie(podziały mitotyczne zygoty )>2etap:okres rozwoju listków zarodkowych(1-3tyg):-implantacja(zagnieżdżanie,wrastanie blastuli w błonę wewnętrzną macicy)-tworzenie listków zarodkowych-gastrulacja(formują się charakterystyczne grupy kom):~ektoderma(listek zewnętrzny)~mezoderma~endoderma-tworzenia błon płodowych:>3etap:okres zarodkowy(4-8tyg):-tworzenia łożyska(zespół struktur pochodzący od matki-warstwa wewnętrzna macicy i płodu-kosmki kosmówki uczestniczących w wymianie substancji między matką,a płodem;Funkcje łożyska:wymiana substancji-pokarm,O2,wit,przeciwciała,aminokwasy,glukoza,sole min.-Ca2+,mocznik;hormonalna-blokuje jajniki;bariera łożyskowa-chroni zarodek).-organogeneza-tworzenie tkanek i narządów:~ektoderma(naskórek i jego twory,uk.nerwowy i narządy zmysłu)~mezoderma(mięśnie,kości,chrząstki,serce,skóra)~endoderma(uk.oodechowy,część uk.wydalniczego,uk.pokarmowy)>4etap:okres płodowy(9tyg-9miesiąca):*etapy porodu:-okres rozwierania szyjki macicy-okres wydalenia płodu-usuwanie łożyska i wód płodowych*38-42tyg-ciąż prawidłowa*przed 24tyg-poronienie

*dziecko ur.przed 37 tyg – wcześniak

*po 42 tyg-ciąża przenoszona

*6 tyg po porodzie - połóg

Spermatogeneza – wytwarzanie i dojrzewanie plemników plemników niewyspecjalizowanych komórek macierzystych zwanych spermatogoniami. Zachodzi w kanalikach nasiennych jąder.

Oogenezato proces powstawania komórek jajowych w jajnikach u kobiet. Komórki jajowe powstają z prapłciowych komórek diploidalnych żeńskich zwanych oogoniami.

Gematogeneza – powstawanie komórek rozrodczych w narządach rozrodczych.Spermatogeneza – powstawanie plemników w kanalikach nasiennych jąder. Powstają one z diploidalnych komórek plemnikotwórczych zwanych spermatogoniami.

Błony płodowe - błony otaczające płód, zawierające wody płodowe. Rozróżnia się wśród nich :

1) kosmówkę, tj. błonę zewnętrzną, której powierzchnia pierwotnie w całości, następnie zaś w części pokryta jest tzw. kosmkami. W miarę rozwoju ciąży w kosmkach wykształca się układ naczyniowy (układ krwionośny), dzięki któremu dokonuje się wymiana substancji odżywczych i gazowych między matką a płodem i wydalanie produktów przemiany materii płodu. Z kosmówki powstaje w dalszej kolejności łożysko;2) owodnię, tj. wewnętrzną błonę jaja płodowego, dość luźnie zespoloną z kosmówką i pozbawioną naczyń. Dzięki wydzielniczym właściwościom komórek wewnętrznej warstwy owodni gromadzi się w owodni płyn owodniowy, zwany wodami płodowymi. Płyn ten spełnia funkcje ochronne i odżywcze w stosunku do płodu;3) omocznię, narząd szczątkowy, który zanika we wczesnym okresie ciąży, a jej pozostałość wchodzi w skład sznura pępowinowego płodu.Łożysko – narząd odpowiedzialny za połączenie między matką a dzieckiem oraz umożliwiający transport i wymianę produktów przemiany materi.Łożysko produkuje także hormony.Zapłodnienie – biologicznie jest to proces połączenia się gamet:plemnika i komórki jajowejRozwój zarodkowy - Zarodkowy rozwój, rozwój embrionalny, embriogeneza, proces rozwojowy charakterystyczny dla człowieka i zwierząt wielokomórkowych rozmnażających się płciowo, obejmujący okres od zapłodnienia do opuszczenia osłonek jajowych (zwierzęta jajorodne) lub organizmu matki w czasie porodu (zwierzęta żyworodne).Rozwój Płodowy - (od 3 do 9 miesięcy)

Ciąża trwa 266 dni licząc od ostatniej owulacji albo 280 dni od pierwszego dnia ostatniej miesiączki(40tyg).

Rozwój prenatalny człowieka:>1etap:okres przedimplantacyjny(do 6dnia):-brustkowanie(podziały mitotyczne zygoty )>2etap:okres rozwoju listków zarodkowych(1-3tyg):-implantacja(zagnieżdżanie,wrastanie blastuli w błonę wewnętrzną macicy)-tworzenie listków zarodkowych-gastrulacja(formują się charakterystyczne grupy kom):~ektoderma(listek zewnętrzny)~mezoderma~endoderma-tworzenia błon płodowych:>3etap:okres zarodkowy(4-8tyg):-tworzenia łożyska(zespół struktur pochodzący od matki-warstwa wewnętrzna macicy i płodu-kosmki kosmówki uczestniczących w wymianie substancji między matką,a płodem;Funkcje łożyska:wymiana substancji-pokarm,O2,wit,przeciwciała,aminokwasy,glukoza,sole min.-Ca2+,mocznik;hormonalna-blokuje jajniki;bariera łożyskowa-chroni zarodek).-organogeneza-tworzenie tkanek i narządów:~ektoderma(naskórek i jego twory,uk.nerwowy i narządy zmysłu)~mezoderma(mięśnie,kości,chrząstki,serce,skóra)~endoderma(uk.oodechowy,część uk.wydalniczego,uk.pokarmowy)>4etap:okres płodowy(9tyg-9miesiąca):*etapy porodu:-okres rozwierania szyjki macicy-okres wydalenia płodu-usuwanie łożyska i wód płodowych*38-42tyg-ciąż prawidłowa*przed 24tyg-poronienie

*dziecko ur.przed 37 tyg – wcześniak

*po 42tyg-ciąża przenoszona

*6 tyg po porodzie - połóg

 

Podobne prace

Do góry