Ocena brak

Ciało obce w przewodzie pokarmowym

Autor /reva Dodano /23.06.2014

Ciała obce w przewodzie pokarmowym i drogach oddechowych są w USA 6. co do częstości wypadkową przyczyną śmierci (brak rzetelnych danych dla Polski).

Wypadki te dotyczą głównie dzieci między 2. a 3. rokiem życia. Związane to jest z ich ogromną ekspłoratywnością, zwłaszcza oralną. Dzieci z wrodzonymi lub nabytymi zwężeniami w przewodzie pokarmowym są bardziej narażone na uwięźnięcie ciała obcego niż dzieci bez takich anomalii.

Ciała obce w przewodzie pokarmowych klasyfikuje się m.in. w oparciu

o wielkość, kształt i zdolność pochłaniania promieni rentgenowskich. Najczęściej spotykanymi ciałami obcymi, cienkimi, o regularnym kształcie i pochłaniającymi promieniowanie RTG, są monety. Innymi często spotykanymi znaleziskami są guziki, baterie zegarkowe, nasadki do długopisów, nakrętki do butelek, elementy zabawek łub całe zabawki, śrubki, igły, szpilki, gwoździe, biżuteria, kołki rozporowe, patyczki od lizaków itp.

Patofizjologia

Większość ciał obcych, którym udało się pokonać dolny zwieracz przełyku, opuszcza przewód pokarmowy drogą naturalną i to z reguły bez żadnych powikłań, jednak ostre przedmioty, a także baterie zegarkowe, niekiedy mogą się stać przyczyną perforacji i to na każdym poziomie przewodu pokarmowego.

Objawy, czyli jak rozpoznać

Czujne spojrzenie otoczenia to najlepsza gwarancja szybkiej interwencji w przypadku uwięźnięcia ciała obcego w przełyku, gdyż blisko 35% pacjentów pediatrycznych z ciałem obcym w przełyku nie ma żadnych objawów klinicznych. Bardzo ważne jest zarejestrowanie rodzaju ciała obcego oraz dokładnego czasu jego połknięcia. Jeśli zdarzenie uszło irwagi otoczenia, należy dokładnie określić rodzaj objawów oraz ich progresję.

Najczęściej należą do nich:

•    dławienie

•    odruchy wymiotne lub wymioty podbarwione krwią

•    kaszel

•    świst oddechowy

•    dysfagia

•    duszność

•    dysfonia

•    gorączka

•    bóle w klatce piersiowej, bóle brzucha czy karku.

Niekiedy uwięźnięte lub długo zalegające ciało obce może stać się przyczyną zapalenia płuc lub perforacji (przełyku lub jelit) z typową dla tych schorzeń i ich lokalizacji symptomatologią.

Wykonywane badania

Podstawowe badania laboratoryjne są z reguły niepotrzebne. W przypadku spożycia baterii lub złamania termometru w odbytnicy niekiedy może być wskazane oznaczenie stężenia rtęci we krwi i w moczu. Istotną rolę diagnostyczną odgrywa wykonanie przeglądowego zdjęcia radiologicznego obejmującego obszar od gardła do miednicy małej (przednio-tylne i boczne). Pasaż z barytem lub gastrografiną (przy podejrzeniu perforacji) pozwala niekiedy uwidocznić ciała niekontrastujące w promieniach RTG.

Schemat leczenia

Gdy dziecko połknęło monetę (lub inne niegroźne pod względem wielkości lub kształtu ciało obce), której udało się pokonać dolny zwieracz przełyku, można zalecić rodzicom pięcio-, siedmiodniową obserwację i ponowne zgłoszenie się do szpitala w przypadku pojawienia się wymiotów, bólu brzucha, krwawienia lub wówczas, gdy po tym okresie ciało obce nie zostało odnalezione w skrzętnie przesiewanym stolcu.

Baterie znajdujące się w przełyku i żołądku wymagają natychmiastowego usunięcia metodą endoskopową (endoskopia aparatem sztywnym lub giętkim). Jeśli bateria pokonała dolny zwieracz przełyku, jej położenie powinno być monitorowane radiologicznie, co 12 godzin i usunięte chirurgicznie, jeśli tylko wykaże się zupełny brak pasażu w ciągu 24 godzin obserwacji.

Inne ciała obce tkwiące w przełyku powinny także być usuwane endo-skopowo lub chirurgicznie. Ze względu na niebezpieczeństwo perforacji lub krwawienia u dzieci, które połknęły ciała obce o niebezpiecznych kształtach (a przedmiotom tym udało się przedostać do dalszych części przewodu pokarmowego), dzieci powinny być obserwowane, najlepiej w warunkach szpitalnych, aż do ostatecznego ich wydalenia.

Rokowanie

Rokowanie jest na ogół dobre i nawet interwencja chirurgiczna z reguły nie pozostawia trwałych następstw. Najgorzej rokują przypadki nierozpoznanego lub, co gorsza, zbagatelizowanego ciała obcego tkwiącego w przełyku. Grozi to ciężkimi powikłaniami (np. perforacją do śródpiersia, uszkodzeniem przełyku z jego wtórnym przewężeniem).

1.    Największe niebezpieczeństwo grozi dzieciom przy niezauważonym lub zbagatelizowanym uwięźnięciu ciaia obcego w przełyku.

2.    Najważniejsze objawy obecności ciata obcego w przełyku to: dławienie, odruchy wymiotne, kaszel, świst oddechowy, dysfagia. duszność, dysfonia. < gorączka, wymioty podbarwione krwią, bóle w klatce piersiowej, bóle s brzucha czy karku.

3.    Najniebezpieczniejszym ciałem obcym w przełyku jest bateria zegarkowa, i

4.    Większość ciał obcych, które przedostały się do żoładka, zwykle opuszcza przewód pokarmowy drogą naturalną. 

 

Podobne prace

Do góry