Ocena brak

Ciągnięte tkaniny

Autor /Teresa Dodano /25.10.2012

Tkaniny przeplatane nicią metal.,
złotą, srebrną (—> lite tkaniny) lub —> szychem.
ciesielstwo, ciesiołka, cieślictwo, rzemiosło zajmujące
się wykonywaniem drewn. konstrukcji bud.,
tzn. ciesiołki, związane ściśle z budownictwem drewn.,
stosowane także powszechnie w budynkach o ścianach
i podporach z innych materiałów, zwł. do więźby
dachowej, stropów, schodów, a także do budowy mostów, wici, ogrodzeń, oraz w konstrukcjach
wzmacniających, stałych lub doraźnych (ankrowanie,
stemplowanie); w zakres c. wchodzą też pomocnicze
roboty bud. (rusztowania, szalowanie itp.);
prymitywne c. obejmuje ręczną obróbkę drewn. budulca.
Najważniejsze narzędzia ciesielskie: ciosla,"siekiera,
topór ciesielski, pilą (powszechnie stosowane
od XIX w.).

Od XV-XVI w. c. objęte zostało organizacją
cechową; cieśle mogli być twórcami wznoszonych
przez siebie budowli bądź wykonawcami projektów
inżynierskich i architektonicznych.

Podobne prace

Do góry