Ocena brak

CHURCH PEACE MISSION

Autor /Germanik Dodano /27.07.2012

Związek -> wolnych Kościołów i organizacji kośc., powstały 1950 w Detroit, głoszący poglądy radykalnie pacyfistyczne.

Powstał dla szerzenia poglądów skrajnie pacyfistycznych, odrzuconych przez Tymczasową Radę Ekum. na Oksfordzkiej Światowej Konferencji Praktycznego Chrześcijaństwa (1937) oraz przez -> Ekumeniczną Radę Kościołów na Amsterdamskim Zgromadzeniu Ogólnym ERK (1948).

Podkreśla tragiczne skutki wojny i walczy o zakaz używania wszelkiej broni masowej zagłady oraz ograniczenia zbrojeń; stojąc na stanowisku chrzęść, pacyfizmu, dopuszcza jednak usprawiedliwione w pewnych szczególnych okolicznościach militarne rozwiązanie niektórych konfliktowych problemów.

Do bezkompromisowych poglądów związku, wyrażonych m.in. w The Christian Conscience and War (NY 1955), odniosło się z wielką rezerwą -> Ewanstońskie Zgromadzenie Ogólne ERK (1954).

 

Evanston-Dokumente, Wit 1954 (passim); K. Algermissen, LThK II 1199--1200; W. Dignath, RGG II 1135-1141; H. Krüger, EKL I 794-795.

Podobne prace

Do góry