Ocena brak

CHRZEŚCIJAŃSKA KONFERENCJA POKOJOWA, Christian Peace Conference (CPC)

Autor /Germanik Dodano /27.07.2012

Organizacja międzynar. zrzeszająca Kościoły i wspólnoty chrzęść (z 70 krajów) w celu propagowania -» pokoju, braterstwa oraz szeroko pojętego -> ekumenizmu; powstała 1958 w Pradze (obecna jej siedziba).

Przedstawiciele Kościołów i wspólnot chrzęść w obliczu wojennego zagrożenia ludzkości utworzyli organizację współpracującą m.in. z Ekumeniczną Radą Kościołów, ekum. Konferencją Kościołów Eur., -» Pax Christi (wspólnie organizowane kongresy) oraz in. organizacjami międzynar., jak np. Światowa Rada Pokoju;

najwyższą władzą jest zgrom, ogólne (zbierające się co 6—7 lat), a stałymi organami komitet doradczy (110 członków) i roboczy (25 członków) oraz sekretariat międzynar. (ok. 20 osób); ma status organizacji nierządowej; jej odpowiednikami są oddziały krajowe (np. pol. oddział Ch.K.P.) i kontynentalne (np. azjat.). Ch.K.P. opierając się na doktrynie -» ewangelii przeciwstawia się zbrojeniom, dyskryminacji rasowej i społ. oraz kolonializmowi;

dąży do pogłębienia życia duchowego chrześcijan oraz uświadomienia im odpowiedzialności wobec ludzkości za pokój i sprawiedliwość; z uwagi na wewn. związek między dążeniem do pokojowej inicjatywy a programem działalności ekum. stanowi jeden z czynników świat. -» ruchu ekumenicznego; metodą jej działalności jest również szeroko pojęty dialog wewnątrzchrześc. oraz z marksistami (-» dialog III, V); organ oficjalny stanowi wydawany od 1965 kwartalnikChristian Peace Conference" (w wersji niem., franc, i ang.) i dwumiesięcznik „Information Bulletin" (w wersji niem. i ang.).

W pracach Ch.K.P. bierze też udział -> Polska Rada Ekumeniczna oraz -> Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, które m.in. zorganizowało posiedzenie sekretariatu Ch.K.P. w Narzynie (1976) pod przewodnictwem sekretarza gen. Károly Totha z węg. Kościoła ewangelickoreformowanego.

 

.. .and On Earth Peace. Documents of the First All-Christian Peace Assembly, 13-18 June 1961, Pr 1961 ; K. Farner, Auf Erden vereint — im Himmel getrennt. Zum Dialog Christentum-Marxismus, Z 1973; Gewalt, Gewaltfreiheit und der Kampf um soziale Gerechtigkeit, ÖR 22 (1973) 533-548; H. Lilje, Grundsätzliches zur ökumenizität der Kirche, ÖR 22 (1973) 425-429; P.A. Potter, Report of the General Secretary, ER 25 (1973) 414-429; W. Januszkiewicz, Encyklopedia Organizacji Międzynarodowych, Wwa 1975, 37; M. Salajka, Na drogach do pokoju i sprawiedliwości, w: Z ufnością w przyszłość. Studia ekumeniczne, Wwa 1975, 325-330; K. Toth, Rola Ch.K.P. w ruchu ekumenicznym, w: Z ufnością w przyszłość. Studia ekumeniczne, Wwa 1975, 317-324.

Podobne prace

Do góry