Ocena brak

Chrząstka przegrody nosa

Autor /abibigail Dodano /11.01.2012

Chrząstka przegrody nosa (cartilago septi nasi) ma kształt nieregularnej, czworobocznej płytki położonej pośrodkowo, która tworzy część przednio-dolną przegrody nosa i wypełnia trójkątną przestrzeń zawartą między blaszką pionową kości sitowej a lemieszem. Brzeg tylno-górny łączy się z blaszką pionową, brzeg tylno-dolny z rynienką lemiesza  i z przednią częścią grzebienia nosowego obu szczęk. Brzeg przednio-górny przylega u góry do szwu między nosowego łączącego obie kości nosowe; odpowiada on grzbietowi nosa i ku dołowi wsuwa się miedzy obie chrząstki boczne nosa, z którymi się zrasta. Brzeg przędnio-dolny tworzy z przodu górną granicę części błoniastej przegrody nosa, ku tyłowi schodzi nieco niżej i przyczepia się do kolca nosowego przedniego. Kąt przedni i górny są mniej więcej proste, dolny jest tępy, tylny ostry; w większości przypadków wydłuża się on w wyrostek tylny (processns posterior) który kieruje się ku tyłowi i ku górze między blaszkę pionową kości sitowej a lemiesz. Czasami może on sięgać aż do kości klinowej. Przegroda nosa rzadko tylko ustawiona jest ściśle pionowo; przeważnie jest ona wygięta bocznie, przy czym częściej w stronę prawą niż Iewą.

Podobne prace

Do góry