Ocena brak

CHRYZYP z KAPADOCJI, Chryzyp z Jerozolimy

Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012

ur. ok. 409 w Kapadocji, zm. 479 prawdopodobnie w Jerozolimie, Mnich, pisarz religijny.

Po studiach retoryki w Syrii wstąpił ok. 428 do ławry św. Eutymiusza w Jerozolimie, gdzie był ekonomem; 455 przyjął święcenia kapł., a 467 został strażnikiem (staurofylaks) relikwii Krzyża Św. w bazylice Grobu Pańskiego.

Wg Cyryla z Scyto-polis Ch. był autorem wielu dzieł, z których zachowały się 4 mowy pochwalne — na cześć Teodora Terona (wyd. A. Sígalas, Byzantinisches Archiv 7 (1921) 1-16), Michała Archanioła (wyd. A. Sígalas, Epeteris tes hetaireias bydzantinon spudon 3 (1926) 85-93), Jana Chrzciciela (wyd. A. Sigalas, Texte und Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen Philologie 20 (1937) 49-60) i NMP (wyd. M. Jugie, POr IX 336-343).

Ch. głosił, że NMP z grzechu pierworodnego została oczyszczona dopiero w chwili zwiastowania; zasługuje jednak na kult, gdyż jako „kwitnąca gałązka Jessego" całej ludzkości przyniosła życie.

 

Bardenhewer IV 307-308; B. Kötting, Peregrinano religiosa, Mr 1950, 162--165; G. Bardy, DHGE XII 784-785; Gordillo MO (passim); A. Sigalas, LThK II 1193; Altaner-Stuiber 240; O. Stegmüller, LM I 1149-1150.

Podobne prace

Do góry