Ocena brak

Chrystus Pośrednik - Pojednanie stworzenia ze Stwórcą

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

Pomijając sam grzech, istnieje jednak radykalna separacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem, która pochodzi z doskonałej transcendencji Boga. Poprzez akt stworzenia Bóg przekracza tę barierę: jest On immanentny w swoim stworzeniu, intymnie w nim obecny. Po mimo to pozostaje niezmiennie Kimś zupełnie Innym. Nawet stworzenia duchowe znajdują się w stanie absolutnej niemożności wejścia same z siebie w komunię życia z Bogiem. Tę odległość, Bóg chciał zmniejszyć, od samego początku, przez dar łaski, przebóstwienie. W ten sposób dochodzi do spotkania pomiędzy stworzeniem i Stwórcą. To spotkanie jest nieustanne, jest komunią i życiem wiecznym.

Czy do tego spotkania potrzebny był Pośrednik? Należy odpowiedzieć negatywnie. Bóg nie znosi żadnej konieczności: to co robi przez Pośrednika, mógłby zrobić bez niego. Faktem jednak jest, że Pośrednik przyszedł do ludzi: jest nim Jezus Chrystus, Słowo Wcielone. Jego pośrednictwo nie polega tylko na pojednaniu grzesznych ludzi z Bogiem ale jest czymś więcej. To przez Niego, z Nim i w Nim dokonuje się osobiste spotkanie duchowego stworzenia z Osobami Boskimi i na tym właśnie polega zbawienie, przebóstwienie i życie wieczne.

Podobne prace

Do góry