Ocena brak

Chrystus Pośrednik - Jezus pośrednikiem ze względu na unię hipostatyczną

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

Mamy pokusę, by myśleć, że Słowo jest Pośrednikiem ze względu na swoje Bóstwo. Wówczas wcielenie stałoby się bezużyteczne. W rzeczywistości, Słowo będące odwiecznie w Trójcy nie mogłoby być pośrednikiem. Z jednej strony, Syn stanowi jedno z Ojcem i Duchem, a więc jest całkowicie po stronie Boga, po drugie, z tego samego powodu jest On transcendentny względem człowieka. Aby stać się pośrednikiem należało, by stał się On prawdziwym człowiekiem, nie przestając być Bogiem. Tu ukazuje się cała tajemnica Wcielenia. Jest więc Chrystus prawdziwym człowiekiem, który dzieli sposób życia ludzi, przyjmuje nędzną ludzką naturę skażoną grzechem, będąc oczywiście sam bez grzechu, a przy tym zachowuje całą tajemnicę życia trynitarnego.

Słowo dzieliło nasz nędzny sposób egzystencji a dzięki unii hipostatycznej, natura ludzka Jezusa była napełniona łaską, przebóstwiona, pozostając jednak ciągle w nieszczęsnym ludzkim położeniu. Człowiek-Jezus jest pośrednikiem. Jako człowiek jest On poddany Ojcu i całej Trójcy a jednocześnie jest z Nią w pełni zjednoczony poprzez łaskę. Jako człowiek jest On Synem Bożym, szefem i królem całej ludzkości, pozostając głęboko zjednoczony z wszystkimi ludźmi poprzez tę samą naturę ludzką i przez doświadczanie skutków grzechu pierworodnego.

W Jezusie dokonało się, od pierwszych chwil Wcielenia, doskonałe (i ostateczne) spotkanie człowieka grzesznego (ale wyrwanego z grzechu) z Bogiem. Jezus jest bowiem człowiekiem (nie grzesznym ale "pokutującym") i jednoczy w sobie wszystkich ludzi; jest On równocześnie Bogiem, dzielącym życie trynitarne nie tylko przez swoją naturę boską ale również i naturę ludzką przebóstwioną i to w najwyższym stopniu łaski. Tak więc, to co czyni z Chrystusa Pośrednika, to unia hipostatyczna.

Podobne prace

Do góry