Ocena brak

Chrystus Pośrednik

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

W ogólności pośrednik jest kimś, kto ma władzę i możliwość zjednoczyć osoby rozłączone. Pismo św. wyznaje, że jednego mamy pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, jest nim Jezus Chrystus: "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie" (1Tm 2,5-6).

Prawda ta była proklamowana z całą mocą i przekonaniem przez kerygmat apostolski: "I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12). Termin "pośrednik" wyraża to, kim Jezus jest wobec Ojca i wobec ludzi. We wcieleniu Bóg chciał okazać ludziom swoją miłość, która się udziela, ale konkretnie dał nam Pośrednika, w którym wyraził siebie.

Podobne prace

Do góry