Ocena brak

Chrystologia św. Jana - Jezus przekazujący synostwo Boże wiernym

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Temat synostwa Bożego tak jak u Pawła znajduje się również u Jana, z pewną jednak różnicą. Dla Pawła Jezus jest pierworodnym z pośród braci, którzy z Nim i przez Niego stają się adoptowanymi synami Bożymi. Dla Jana termin syn jest zarezerwowany dla Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego. Wierzący są dziećmi Bożymi, i jak precyzuje św. Jan: "rzeczywiście nimi jesteśmy" (1J 3,1).

Tytuł Syn jest charakterystyczny dla Jana. Dla jego rozumienia punktem wyjścia jest rozdz. 5, gdzie mowa jest o czynach i działaniu wspólnym Ojcu i Synowi. Jezus akcentuje swoją szczególną relację z Ojcem. Żydzi burzą się,ponieważ Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu (5,18), a to właśnie jest Jego prawdziwa natura. Ostatecznym motywem, dla którego Jezus jest panem szabatu jest Jego Boże synostwo.

Na tym właśnie opiera się wspólne działanie Ojca i Syna (5,19.30; 14,10); możliwość zbawienia dana wierzącym w Synu (3,36); uwielbienie Ojca w Synu (14,13), czy przez Syna (17,1). Jezus jest ` Jednorodzonym'(1,18): Synem w sposób niepowtarzalny. Na tej podstawie czwarta Ewangelia podkreśla wyjątkowość relacji Jezusa do Ojca: ich ścisłą łączność (Ojciec jest we Mnie a Ja w Ojcu 10,38); doskonała jedność (Ja i Ojciec jedno jesteśmy 10,30).

Podobne prace

Do góry