Ocena brak

Chrystologia św. Jana

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Ewangelia wg św. Jan powstała w chrześcijanskich wspólnotach Azji Mniejszej pod koniec pierwszego wieku. Były to środowiska, w których zaznaczał się wpływ herezji gnostycko - doketycznej oddzielającej Chrystusa pneumatyczno niebiańskiego od Jezusa historyczno - ziemskiego. Szerzyły się poglądy naznaczone dualizmem, przeciwstawiające sferę boskości sferze ludzkiej, ducha materii, światło ciemności.

W tych kierunkach zbawienie pojmowane jest w kategoriach `poznania',`oświecenia' zarezerwowanego dla `doskonałych'. Zbawienie ma polegać na ucieczce ze świata ziemskiego do świata niebiańskiego, co możliwe ma być jedynie dzięki komuś, kto ze świata niebiańskiego przyjdzie, pozostając duchem, wyzwolić ludzi z upadłej egzystencji ziemskiej.

Poglądy tego typu odbijały się na chrytologii: dualizm gnostycki uniemożliwiał uznanie, że Syn Boży rzeczywiście wszedł w historię. Heretycy nie uznawali, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele (por. 1J 2,22-24; 4,2nn). W ten kontekst wpisuje się chrystologiczna refleksja św. Jana. Można ją uszeregować według kilju linii.

Podobne prace

Do góry