Ocena brak

Chrystianizacja Irlandii i Anglii

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

-  od III w.

-  314 r. – udział 3 biskupów brytyjskich w synodzie w Arelate

-  IV w. – herezja pegaliańska – odrzucanie dogmatu o konieczności łaski bożej do zbawienia

-  skupiska mnichów zakładane w Irlandii, nie związane z kulturą rzymską

*  silne stanowisko kobiet – św. Brygida

ruchliwość misyjna mnichów iryjskich – Szkocja, państwo Franków, Lombardia, wyspy Atlantyku

*  przepisywanie ksiąg sprowadzanych z kontynentu

uczenie się łaciny klasycznej z ksiąg starożytnych

*  ornamentyka plecionkowa, geometryczna, roślinna, kamienne krzyże – wpływy germańskie

-  wprowadzenie chrześcijaństwa w Szkocji – VI w., św. Kolumban

-  propagowanie chrześcijaństwa przez mnichów iro-szkockich

-  597 r. – inicjatywa Grzegorza Wielkiego, misja benedyktyńska do Kentu – Augustyn

przyjęcie chrztu przez króla Etelberta

biskupstwo w Canterbury

*  odmienne obyczaje i liturgia od iro-szkotów – konflikty

-  627 r. – misja w Nortumbrii

*  przyjęcie chrztu przez króla Edwina

*  biskupstwo w York

*  rywalizacja kościoła rzymskiego i iroszkockiego

*  664 r. – synod w Withby – triumf wpływów rzymskich

-  w ciągu VII w. – rozpowszechnienie chrześcijaństwa we wszystkich królestwach anglosaskich

-  wpływy bizantyjskie – Teodor Syryjczyk i Hadrian Afrykańczyk

-  szkoły katedralne i klasztorne: York, Canterbury, Winchester, Ripon, Jarrow -> Będą Czcigodny, Alkuin

Podobne prace

Do góry