Ocena brak

CHRISTIAN ENDEAVOUR, Young People's Society of Christian Endeavour

Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012

Międzynar. i interdenominacyjny ( -> denominacja) ruch młodzieżowy w obrębie Kościoła protest., zainicjowany 1881 w Portland (Maine, Stany Zjedn.) przez pastora kongregacjonalistów F.E. Clarka.

Początkowo Ch.E. reprezentowany był przez nieliczną grupę młodzieży pragnącej pogłębić znajomość Pisma św. i pracować dla rozwoju Kościoła; wkrótce jednak rozszerzył się także poza granice Ameryki Pn. ; w końcu XIX w. członkowie Ch.E. prowadzili działalność m.in. w Chinach i na Hawajach; 1904 tworzyli 65 000 związków z ok. 4 min członków (obecnie ok. 3 min);

w krajach eur. ruch Ch.E. najbardziej rozwinął się w Niemczech, gdzie 1905 utworzono Jugendbünde für Entschiedenes Christentum, z siedzibą w Kassel; we Włoszech Ch.E. jest reprezentowany przez Federazione Giovanile Valdesa, której hasłem jest „Per Cristo e per la Chiesa" ; przewodniczącym wszechświat, związków Ch.E. jest Christian Tirre, rezydujący w Columbus (Ohio).

W skład Ch.E. wchodzą członkowie aktywni oraz ich przyjaciele; członkowie aktywni zobowiązują się ślubem do poświęcenia całego życia dla Chrystusa przez codzienne czytanie Biblii, wspieranie Kościoła modlitwą, udział w nabożeństwach, zebraniach itp.;

akcentując konieczność służby, członkowie Ch.E. w zakresie swej działalności filantropijnej dzielą się na grupy opiekujące się chorymi, starcami, samotnymi, ubogimi, a także na grupy pracujące nad podniesieniem poziomu życia mor. młodzieży; skupiając młodzież należącą do różnych wspólnot i odłamów protest., Ch.E. odgrywa ważną rolę w jednoczeniu chrześcijan.

 

R.P. Anderson, Ch.E.. Around the World, Bs 1921; E.P. Gates, How to Organize a Ch.E., Bs 1928; A.R. Wells. Ch.E. History and Principles, Bs 1928; C. Crivelli, ECat III 1568-1569; A. Pagel, Der Jugendbund für Entschiedenes Christentum, Kas 1954; tenże, Sie legten einen guten Grund, Kas 1956; O. Eggenberger, RGG I 1732; A. Pagel, WKL 335-336; T. Horgan, NCE III 638-639.

Podobne prace

Do góry