Ocena brak

Choroby naczyniówki i siatkówki

Autor /margolcia Dodano /26.06.2014

Błonę naczyniową dzielimy na tęczówkę, ciało rzęskowe i naczyniówkę. Kolor tęczówki jest indywidualnie różny i zależy od ilości chromatoforów i melano-cytów w jej zrębie. Zarówno zmiany wrodzone, jak i stany chorobowe mogą dotyczyć jednej z tkanek lub wszystkich.

Do zmian wrodzonych zaliczamy brak tęczówek, ubytki w błonie naczyniowej najczęściej na godz. 6.00, przemieszczenie źrenicy. Zapalenia błony naczyniowej mogą dotyczyć tęczówki i ciała rzęskowego (przedniego odcinka) lub naczyniówki (tylny odcinek). Przebieg zapaleń może być ostry, podostry i przewlekły.

Najczęstszy czynnik wywołujący zapalenie błony naczyniowej w odcinku przednim (zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego) to młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów, a w odcinku tylnym toksoplazmoza.

Spośród innych czynników wywołujących zapalenie błony naczyniowej u dzieci należy wymienić sarkoidozę, wirus Herpes., kiłę, gruźlicę, zespoły dodatniego HLA-B27, toksokarozę, histopłazmozę oczną, urazy.-

Objawy kliniczne zapalenia błony naczyniowej u dzieci mogą być różne: w zapaleniach ostrych występuje ból, czerwone oko i światłowstręt, w przewlekłych stwierdza się pogorszenie widzenia, będące wynikiem zaćmy lub zwyrodnienia taśmowatego rogówki.

Leczenie - celem leczenia zapalenia błony naczyniowej u dzieci jest likwidacja odczynu zapalnego i niedopuszczenie do powikłań, takich jak zaćma, jaskra, obrzęk torbielowaty plamki, odwarstwienie siatkówki, zwyrodnienie rogówki. W leczeniu zapalenia przedniej części błony naczyniowej, poza lekami ogólnie stosowanymi, powinno się podawać miejscowo steroidy i mydriatyki. W zapaleniu tylnej części natomiast konieczne są iniekcje steroidów pod torebkę Tenona.

Ciało szkliste wypełnia tylną część gałki ocznej (komorę szklistą) i jego schorzenia rzadko występują u dzieci. Zaawansowane zmiany - wypełnienie ciała szklistego procesem chorobowym - objawiają się białą źrenicą. Rozpoznanie białej źrenicy obejmuje: siatkówczaka, przetrwałe hiperplastyczne ciało szkliste, zaćmę, retinopatię wcześniaków st. V, wrodzoną szczelinę naczyniówki, zapalenie błony naczyniowej, toksokarozę, wrodzony fałd siatkówki, chorobę Coatsa, krwotoki szkłistkowe, dysplazję siatkówki i inne guzy (np. hamarto-ma, naczyniaki).

Siatkówka jest wewnętrzną światłoczułą częścią błony wewnętrznej gałki ocznej. Jej rolą jest percepcja wrażeń wzrokowych, zamiana tych wrażeń na impulsy nerwowe i przekazanie ich drogą nerwu wzrokowego do ośrodkowego układu nerwowego. Większość chorób siatkówki u dzieci to schorzenia dziedziczne, których objawem jest oczopląs pojawiający się między 8 a 12 tygodniem życia. Innym objawem schorzeń siatkówki jest obniżona ostros'ć wzroku.

Do zmian chorobowych rozwijających się w siatkówce należą: retinopatia wcześniaków, dziedziczne witreoretinopatie i zmiany występujące w chorobach układowych, np. cukrzycy, białaczce, gangłiozydozach. Retinopatia wcześniaków rozwija się u wcześniaków urodzonych przed 36 tygodniem ciąży, o masie urodzeniowej poniżej 2000 g.

Leczenie - laserowa fotokoagułacja.

 

Podobne prace

Do góry