Ocena brak

Choroba zakaźna

Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013

Ch., której przyczyną jestzarazek chorobotwórczy. Nie każda ch. z. jestchorobą zaraźliwą, np. koń chory na tężec niezarazi następnego zwierzęcia mimo długiego iścisłego kontaktu. Niektóre ch. z. podlegająobowiązkowi zgłaszania i zwalczania; w Unii Europejskiej wg Dyrektywy Rady takimich. są:

1) afrykański pomór koni;

2) pęcherzykowezapalenie jamy gębowej;

3) ch. pęcherzykowaświń;

4) afrykański pomór świń;

5) pomór świń;

6) gorączka doliny Rift;

7) ch.niebieskiego języka;

8) guzowata ch. skóry;

9)pryszczyca;

10) księgosusz;

11) zaraza płucnabydła;

12) ospa owiec i kóz;

13) pomór małychprzeżuwaczy;

14) pomór drobiu;

15) pomórrzekomy drobiu.

Podobne prace

Do góry