Ocena brak

Choroba węzła zatokowego

Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013

Ten zespół zaburzeń rytmu w rozwiniętej postaci objawia się naprzemiennym występowaniem rytmu zwolnionego, zahamowania zatokowego oraz napadów częstoskurczu i migotania przedsionków. Za przyczynę tego typu dysrytmii uważa się niewydolność węzła zatokowo-przedsionkowego we wzbudzeniu i podtrzymyws niu rytmu. Po dłuższej przerwie rytmu może wystąpić zespół Morgagni--Adams-Stokesa.

Charakterystyczne w tym zespole jest zwolnienie rytmu po częstoskurczu, który wyczerpuje wydolność węzła zatokowo--przedsionkowego. Zabiegiem diagnostycznym jest szybka stymulacja serca, której zaprzestanie wyzwala przerwę w podjęciu samoistnego rytmu na okres dłuższy niż 1,5 s.

Leczenie. Leczenie farmakologiczne tego typu zaburzeń rytmu nie odnosi skutku ze względu na ich częstą zmienność i przeciw-stawność metod stosowanych w ich zwalczaniu. Migotania przedsionków w tym zespole nie można leczyć chinidyną, ponieważ tłumi ona niewydolny węzeł zatokowy. Skutecznym leczeniem jest wszczepienie stymulatora, który opanowuje bradykardię i u-możliwia bez ryzyka leczenie częstoskurczu i migotania przedsionków za pomocą środków antyarytmicznych.

 

Podobne prace

Do góry