Ocena brak

CHOROBA SCHEUERMANNA KIFOZA MŁODZIEŃCZA DYSTROFIA WZROSTOWA PŁYTEK GRANICZNYCH TRZONÓW KRĘGÓW

Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013

Jest to niezbyt rzadko spotykane zaburzenie kostnienia kręgów, które może być przyczyną zmian zwyrodnieniowych kręgów piersiowych w wieku starszym. Niektórzy zaliczają je do aseptycznych martwic nasad. Istotę choroby stanowi przenikanie elemen-t tów chrzęstnych krążka międzykręgowego do trzonów kręgów, co pociąga za sobą powstawanie tzw. guzków Schmorla i klinowate ku przodowi spłaszczenie trzonów, wywołujące nadmierną kifozę grzbietu, a także spłaszczenie krążków międzykręgowych.

Proces ten, spotykany u obu płci, jest najsilniej wyrażony w wieku 15—16 lat i koń-| czy się z chwilą ukończenia procesu kostnienia, to jest W wieku 22—24 lat. W związku z tym rokowanie jest pomyślne.

Nie w pełni rozwinięta choroba Scheuermanna — bez kifozy — jest zjawiskiem niezwykle pospolitym, dotyczącym ok. */4 mło4ś dzieży w wieku tuż po pokwitaniu. Chodzi o nie wyjaśniony proces polegający na mnogiej wysepkowej martwicy chrzęstnych płytek granicznych trzonów kręgów w środkowym i dolnym odcinku piersiowym. Stan ten nazywamy dystrofią wzrostową kręgów. Manifestuje się — poza guzkami Schmorla — nierównością, falistością, rozwarstwieniem, nierównomiernym zagłębieniem dolnych i górnych powierzchni trzonów. Stan ten może nie powodować żadnych dolegliwości. W wieku 40—50 lat na tle tych zmian rozwijają się na wielu poziomach osteofity trzonów kręgów.

Leczenie. W okresie aktywności choroby zaleca się nie obciążać kręgosłupa dźwiganiem ciężarów, skokami, zbyt długim przebywaniem w pozycji pionowej i pracą w pozycji zgiętej. Celowe jest spanie na wznak na równym posłaniu (deski pod materacem), z płaską poduszką pod głową. Pożądane są łagodne ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu, zwłaszcza pływanie. Tylko wyjątkowo zachodzi potrzeba noszenia gorsetu prostującego tułów.

 

Podobne prace

Do góry