Ocena brak

CHORAŁ GREGORIAŃSKI

Autor /Emiliusz Dodano /25.07.2012

Śpiew monodyczny (jednogłosowy) do tekstu łac, diatoniczny, o rytmie swobodnym, opartym na jednostce niepodzielnego „czasu pierwszego", o melodyce wybitnie wokalnej (ambitus odpowiada skali przeciętnego głosu ludzkiego, przewaga ruchu łącznego), korzystający z materiału dźwiękowego tzw. skal kośc. (modi), odznaczający się rozmaitością stylów i bogactwem form.

Ch.g. jest funkcjonalnie związany z rytem Kościoła rzym.kat. i stanowi jedną z 4 odmian śpiewu kościelnego w Kościele zach. obok -» ambrozjańskiego śpiewu związanego z rytem am-brozjańskim, -» galijskiego śpiewu związanego z rytem galijskim i -> mozarabskiego śpiewu związanego z rytem mozarabskim.

Podobne prace

Do góry