Ocena brak

CHORAŁ

Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012

CHORAŁ (inc. „Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej"),
wiersz K. Ujejskiego, napisany 1846 do muzyki J. Nikorowicza,
pod jej bezpośrednim wrażeniem, krążący w odpisach,
ogł. bezim. w paryskim „Dzienniku Nar." 1847, włączony do—>
Skarg Jeremiego, rozpowszechniany też osobno w formie
ulotki. Wyraża patriot. ból poety w obliczu wydarzeń powstania
chłopskiego 1846, prowadząc od rozpaczy i zachwiania
wiary w opiekę Bożą do optymistycznej, z akcentami mesjanistycznymi,
wizji „wielkiego boju" pod wodzą archanioła i ostatecznego
zwycięstwa. Wyjątkowe znaczenie osiągnął Ch.
dzięki interpretacji „okropnych dziejów" jako wyniku prowokacji
władz zaborczych, wykorzystujących nieświadomość
mas chłopskich; „błędnym braciom", których winę zmyje
w przyszłej wspólnej walce „wolności chrzest", należy się
wybaczenie, bo: „Inni szatani byli tam czynni, O! rękę karaj,
nie ślepy miecz!". Modlitewno-biblijna stylizacja pozwoliła
na wyrażenie treści ideowych i emocjonalnych utworu w formie
niezwykle sugestywnej. Spopularyzowany w okresie
Wiosny Ludów, zyskał, zwł. w zaborze austr., rangę h y m n u
ogólnonarodowego.

Wyd —> Skargi Jeremiego.
Konrad Bartoszewski

Podobne prace

Do góry