Ocena brak

CHODYŃSKI ZENON ks.

Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012

ur. 4 XI 1836 w Kaliszu, zm. 16 V 1887 we Włocławku, Kanonista i historyk Kościoła, brat Adama i Stanisława.

Po studiach teol. w seminarium duch. we Włocławku przyjął 1860 święcenia kapł., po czym do 1863 studiował w Akademii Duch. w Warszawie;

1863-66 był wik. w Sieradzu, od 1866 prof, historii Kościoła w sem. duchownym we Włocławku, a od 1874 jego rektorem; 1887 został archidiakonem kapituły. W schema-tyzmach diec. włocławskiej (1873-75) opracował dzieje parafii w dekanatach włocł., nieszawskim i kal., oraz klasztorów zniesionych 1864 przez władze carskie; opublikował początkowe tomy Monumenta historka dioecesis vladislaviensis (I-IV, Wł 1882-87);

odnalazł, poprawił i wydał (wraz z E. Likowskim) K. Żurawskiego Decretales summorum pontificum pro Regno Poloniae et constitutiones synodorum provinclalium et dioecesa-narum (I-III, Pz 1869-83);

opracował jedyny w Polsce pełny zbiór synodów diec. Statuta synodalla dioecesis vladislaviensis et Pomeraniae (Wwa 1890), wyd. pośmiertnie przez brata Stanisława; projektował wydanie ogólnopol. zbioru synodów pt. Syno-dyk polski, do którego część zebranych przez Ch. materiałów ogłosił B. Ulanowski (Materiały do historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce w wieku XVI, Kr 1895);

przygotowywał też materiały do kodeksu dyplomatycznego kujawsko-mazowieckie-go z epoki piastowskiej, których część opublikował B. Ulanowski (Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII w., Kr 1895); opracował też Uchansciana vladislaviensis ab anno 1557-1562 (Wwa 1884).

Współpracował z Encyklopedią Kościelną, „Przeglądem Katolickim" i in. teol. czasopismami. Za zasługi dla rozwoju seminarium i diecezji włocł. nazwano 1936 bibliotekę seminarium duch. we Włocławku imieniem księży Ch.

 

Akta personalne, korespondencja, spuścizna (ArWi); A. Pleszczyński, Dzieje Akademii Duchownej Rzymskc-Katolickiej Warszawskiej, Wwa 1907, 172-174; M. Morawski, PSB III 378; J. Pycia, Nad Cichą, Ki 1937, II (passim); W. Urban, Ostatni etap dziejów Kościoła w Polsce przed nowym tysiącleciem, R 1966, 466; Historiografia polska w dobie pozytywizmu (1865-1900), Wwa 1968, 54.

Podobne prace

Do góry