Ocena brak

CHŁOPÓW ANGIELSKICH POWSTANIE 1381

Autor /boben Dodano /01.08.2012

Zaraza i trudności go­spodarcze w czasie STULETNIEJ WOJNY bardzo ciężko dotknęły chłopów angiel­skich. Próby ograniczania zarobków roz­gniewały najemnych robotników. Chłopi domagali się zamiamy pańszczyzny i in­nych świadczeń na czynsz. Wzburzenie wywołał podatek pogłówny nałożony przez Jana z Gandawy (1340-1399), który miał pokryć koszty prowadzenia wojny. W 1381 mieszkańcy pewnej wsi w Essex wyrzucili zbyt gorliwego poborcę podatkowego, ini­cjując powstanie, które przeniosło się do Kentu, gdzie przywódcą został obwołany Wat Tyler (zm. 1381). Wkrótce powstanie chłopów ogarnęło całą Anglię. Ludzie z Es-sex pod wodzą Jacka Strawa i chłopi z Ken­tu z Tylerem na czele ruszyli do Londynu; spalili pałac Jana z Gandawy oraz spotkali się z młodym królem Ryszardem II (1367-1400), który udzielił im przebacze­nia i obiecał pomoc. Londyńskie pospó­lstwo zdobyło Tower i zabiło biskupa Can-terbury oraz inne osobistości. Opinia władz obróciła się przeciw powstańcom. Podczas drugiego spotkania z Ryszardem powstańcy przedstawili nowe żądania; w czasie spo­tkania Tyler został zamordowany, a na­stępnie król rozpędził powstańców i od­wołał wcześniejsze przyrzeczenia. Powsta­nie zostało stłumione w sposób nieco mniej gwałtowny niż swego czasu ŻAKERIA we Francji w 1358; opóźniło ono rozpad feudalizmu w Anglii.

Podobne prace

Do góry