Ocena brak

Chłodziwa jądrowe

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Reaktory trzeba chłodzić, by odbierać produko­waną w nich energię. Chłodziwo w wymiennikach ciepła grzeje wodę w drugim obiegu, nie stykają­cym się bezpośrednio z reaktorem, wytwarzając parę napędzającą turbiny. Chłodziwem może być woda, zarówno zwykła, jak i ciężka. Niekiedy bu­duje się reaktory, w których ciśnienie wody chło­dzącej dobrano w ten sposób, że wrze ona, gdy przechodzi przez rdzeń reaktora. W innych woda pod ciśnieniem 100-140 atmosfer ogrzewa się nawet do 300°C, co pozwala na znaczne podnie­sienie sprawności urządzenia. Chłodziwem może być również powietrze, gazy, takie jak wodór czy hel, lub ciekły metal - sód, potas bądź bizmut.

Podobne prace

Do góry