Ocena brak

Chłodzenie w silnikach Diesla

Autor /Janusz Dodano /31.01.2012

W silniku Diesla wytwarza się znaczne ilości ener­gii, która rozgrzewa cylindry i tłoki. Gdyby po­zwolono na nieograniczony wzrost temperatury wewnątrz silnika, to spadłaby znacznie jego efek­tywność. Przy tym cieplne rozszerzanie się części uniemożliwiłoby ich swobodny ruch, co skończy­łoby się zatarciem i zniszczeniem silnika wskutek przegrzania. Aby do tego nie dopuścić, silniki wy­posażane są w układ chłodzenia,
Silniki chłodzone powietrzem posiadają bogate użebrowanie, zwiększające znacznie powierzch­nię wymiany ciepła. Dodatkowo powietrze chło­dzące tłoczy się napędzaną od silnika dmuchawą, by wymusić i przyspieszyć jego przepływ.
Silniki chłodzone cieczą wyposaża się w spec­jalne kanały, przez które pompuje się ciecz chłodzą­cą. Pochłania ona ciepło, po czym musi być ponow­nie schłodzona. Dokonuje się tego w chłodnicy. Aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu tem­peratury cieczy chłodzącej, naprzeciw chłodnicy montuje się sterowany termostatem wentylator, tło­czący na nią zimne powietrze.

Podobne prace

Do góry