Ocena brak

CHLEBY POKLADNĚ, chleb święty

Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012

12 okrągłych chlebów, ułożonych po 6 w 2 warstwach na złotym stole w Namiocie Spotkania (Wj 25,23-30), a nast. w miejscu Świętym -» świątyni jerozolimskiej (Kpł 24,5-9), zmienianych w każdy szabat.

Tradycja -> kapłańska zalicza ch.p. do „rzeczy najświętszych spośród ofiar spalanych dla Jahwe" (Kpł 24,9); na ofiarniczy charakter ch.p. wskazuje przepis o posypywaniu, jak przy in. ofiarach mącznych (Kpł 2,1-3), obydwu stosów kadzidłem.

Pszennej mąki na wypiek ch.p. (każdy chleb z ok. 8 1) dostarczała prawdopodobnie cała społeczność izr., sam zaś wypiek, ze względu na sakr. charakter chlebów, zlecano lewitom (1 Krn 9,31); chleby wymieniane w szabat mogli spożywać jedynie kapłani, i to wyłącznie w świątyni ; wyjątek dla Dawida i jego drużyny uczyniono pod warunkiem zachowania -> czystości kultycznej (1 Sm 21,4-7); wg Ewangelii synoptycznych był on usprawiedliwiony życiową potrzebą (Mt 12,3-4 i paralelné).

W TH Biblii ch.p. określane są 3 nazwami: chleby ułożone (lechem hamma'araket), chleby ciągle składane (lechem hattamid) i chleby oblicza (lechem happanim).

Jakkolwiek w nazwach tych dopatrzyć się można refleksu pozaizr. zwyczajów kultycznych składania chleba przed posągami bóstw, by swoim wejrzeniem i udziałem w uczcie zastawionej przez ludzi zapewniały dostatek pożywienia, w samym Izraelu miały one znaczenie już tylko symboliczne, wyrażając zarówno wdzięczność 12 pokoleń izr. wobec Jahwe, który darzy swój naród chlebem powszednim, jak i prośbę o dalszą opiekę.

 

A. Pelletier, DBS VI 965-976; tenże, Une particularité du rituel des ..pains d'oblation" conservée par Septante, VT 17(1967) 364-367; A. van den Born, BL 1534-1535; S. Łach, Księga Kapłańska, PST II 1, Pz 1970, 266-267.

Podobne prace

Do góry