Ocena brak

Chiny - Warunki naturalne

Autor /Aron Dodano /23.09.2011

Chiny są krajem kontynentalnym. Lądowe granice mają długość 24 tys. km, morskie 12 tys. km. Dostęp do mórz tylko we wschodniej części (Morze Żółte, Wschodniochińskie i Południowochińskie). Biorąc pod uwagę dwa czynniki: ukształtowanie pionowe i ilość opadów, można w Chinach wyodrębnić dwie wielkie krainy geograficzne: Chiny suche i monsunowe (wilgotne).

Chiny suche obejmują zachodnią i północną część kraju. Wskutek oddalenia od mórz i osłonięcia przez łańcuchy górskie ilość opadów jest tu mała, rozwój osadnictwa i gospodarki następuje znacznie wolniej niż w Chinach monsunowych. W obrębie Chin suchych wyodrębnić można mniejsze krainy: płaskowyże i góry Xizangu (Tybet), pustynie Xinjiangu (Sinkiangu) i pustynno-stepowe wyżyny Mongolii Wewnętrznej.

Południowe granice Xizangu wyznaczają najwyższe na świecie góry, Himalaje, z najwyższym szczytem Mount Everest (8848 m n.p.m.), na zachodzie wyżyny leżą Karakorum (K-2, 8611 m n.p.m.) oraz Pamir, od północy natomiast granice regionu wyznaczają pasma Kun Lun i Nan. Region Xinjiangu obejmuje kotliny Tarim i Jungar oddzielone łańcuchem górskim Tian Shan (Tien-szan), ze szczytami przekraczającymi 7000 m n.p.m. Klimat Xinjiangu i wyżyn Mongolii Wewnętrznej jest suchy i gorący.

Chiny wilgotne (monsunowe) zwane są często Chinami właściwymi, obejmują 18 starych chińskich prowincji, są najgęściej zaludnione i najlepiej rozwinięte. Obejmują swoim obszarem trzy mniejsze regiony: Mandżurię na północnym wschodzie, krainę dorzeczy Huang-he i Chang oraz Chiny Południowo-Wschodnie.

Obszary południowej Mandżurii znajdują się w zasięgu letnich monsunów, występują tu, szczególnie w górach, duże obszary leśne, gleby są bardzo urodzajne. Doliny rzek Huang-he i Chang zbudowane są z osadów aluwialnych, stanowią strefę przejściową między wyżynami Xizangu a nizinami.

Urodzajne gleby tego regionu i duża ilość opadów pozwalają na intensywny rozwój gospodarki rolnej. Kraina dorzeczy Huang-he i Chang jest kolebką chińskiej cywilizacji.

Tutaj przed 4 tysiącami lat powstały pierwsze zalążki państwa chińskiego, na tym obszarze znajdowały się wszystkie historyczne stolice państwa, włącznie z obecną - Pekinem (Beijing). Chiny Południowo-Wschodnie otrzymują największą ze wszystkich omawianych krain ilość opadów.

W odróżnieniu od nizin, Huang-he i Chang stanowią region zajęty przez wyżyny i góry. Posiadają gęstą sieć rzeczną (Mekong, Rzeka Zachodnia, Li). Stanowią ważny region gospodarczy, skupiła się tutaj uprawa ryżu i herbaty.

Podobne prace

Do góry