Ocena brak

CHILLINGWORTH WILLIAM

Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012

ur. 6 X 1602 W Oksfordzie, zm. 30 I 1644 w Chichester, Teolog anglik., czołowy przedstawiciel latytudynaryzmu w Anglii.

Studiował w Trinity College w Oksfordzie, gdzie 1628 został wykładowcą; był uczniem i zwolennikiem doktryny abpa W. Lauda; wskutek dyskusji z J. Fisherem SJ przeszedł 1630 na katolicyzm, po czym dla utwierdzenia w wierze udał się do kolegium jez. w Douai;

jednakże korespondencja z Laudem wpłynęła na jego powrót do Oksfordu (1631) i zerwanie z Kościołem kat. (1634); po podpisaniu Anglikańskich artykułów przyjął 1640 urząd kanclerza kapituly katedralnej w Salisbury; w czasie tzw. wojny cywilnej Karola I z parlamentem był po stronie króla.

Poglądy teol. przedstawił i uzasadnił w dziele The Religion of Protestants a Safe Way Salvation (Ox 1638), w którym głosił wolność wiary niezależnie od jakichkolwiek symbolów.

W celu uniknięcia zarówno indyferentyzmu rei., jak i kontrowersji, powodowanych rozbieżnościami w wykładzie Biblii, zalecił sprowadzić wyznanie wiary chrzęść, do -> artykułów fundamentalnych wiary, zawartych głównie w Apostolskim składzie wiary, oraz nadać im znaczenie praktyczne, co zapewniłoby tolerancję wszystkich wyznań chrześcijańskich.

Dzieło to wytyczyło kierunek teol. koncepcji G. Burneta, dzięki zaś ukazaniu zgodności między objawieniem Bożym a ludzką naturą potwierdzało tradycyjnie racjonalny nurt w teologii ang., datujący się od średniowiecza; stanowisko Ch. spotkało się z zastrzeżeniami ze strony ang. purytan, zostało natomiast przyjęte z uznaniem przez Lauda i Karola I.

Dzieła Ch. wydano pt. Ch. Works (I-III, Ox 1858).

 

E.A. George, Men of Latitude, Ox 1908 (passim); J.D. Hyman, William Ch. and Theory of Toleration, Lo 1931 ; E. Chiettini, ECat III 1536; M. Schmidt, RGG I 1653; M. Creighton, DNB IV 252-257; J.K. Ryan, Reputation of Saint Thomas Aquinas among English Protestant Thinkers of the Seventeenth Century, New School 22(1948) 140-146; R.R. Orr, Reason and Authority. The Thought of William Ch., Lo 1967.

Podobne prace

Do góry