Ocena brak

CHEMORECEPTORY

Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013

Narządy zmysłu chemicznego, rozpoznające bodźce chemiczne. Wyróżniamy chemoreceptory zewnętrzne (eksteroreceptoi) - należą tu narządy węchu (nabłonek j węchowy) i smaku (kubki smakowe) oraz wewnętrzne (interoreceptory) - centralne i obwodowe.

Chemoreceptory centralne (w pniu mózgu) są i wrażliwe na stężenie jonów wodorowych (pH) we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym (mniej czułe i podczas snu i narkozy ogólnej) oraz ciśnienie i parcjalne dwutlenku węgla; chemoreceptory obwodowe (kłębki szyjne i aortalne) na ciśnienie parcjalne tlenu.

Percepcja oparta jest na trans- i błonowych białkach receptorowych, rozpoznających poszczególne związki chemiczne. Uruchomione reakcje kaskadowe prowadzą do i pobudzenia komórki chemoreceptora, która prze- i kazuje sygnał dalej, przez czuciowe komórki nerwowe,

U bakterii wykrywają atraktanty i repelenty. Wysyłają sygnały do aparatu ruchowego wici, powodując ukierunkowany ruch przybliżający lub oddalający (chemotaksja).

Podobne prace

Do góry