Ocena brak

Chemia organiczna- cukry

Autor /Rhiptiots Dodano /02.09.2005

Monosacharydy triozy: aldehyd glicerynowy, dihydroksyaceton, tetrozy: erytoza, treoza, pentozy: ryboza, deoksyryboza, ksyloza, heksozy: glukoza, fruktoza, mannowa redukcja do alkoholi D-ryboza->2H+rybitol, Glukoza-> [H] D+glucitol utlenianie do kwasów kw aldonowe Dglukoza->[O]kw Dglukonowy kw aldarowe Dglukoza->[O] kw glukarowy/cukrowy kw uronowy metylom glukopiranozyd ->[O] kw Dglukouronowy epimeryzacja Dglukoza->endiol->Dmannoza z hydroksyaminą two oksymy Dglukoza-> glukooksym z fenylohydrazyną two fenylodrazony NH2NHC6H5: Dglukoza ->-H2O gluko-fenylohydrazon->-2H fenylohydrazon glukoosazonu->-H2Oosazon dehydratacja pentozy: pentoza ->-3H2O, H+ furtural heksozy: heksoza->-3H2O, H+, T hydroksymetylofurfural tollensa (lustro) Dglukoza+2[Ag(NH3)2]OH ->OH 4NH3 +2H2O +2Ag +glukoza fehlinga winian sodowy+ Cu(OH)2 mutarotacja zmiany skręcalności wodnych roztworów sacharydów z kwasami tworząc połączenia o char estrów

Oligosacharydy nieredukujące: sacharoza, redukujące: maltoza, laktoza, hydroliza: sacharoza (C12H22O11)+H2O ->H+ glukoza (C6H12O6) + fruktoza (C6H12O6) redukcja maltoza ->Ag2O kw maltobionowy
Polisacharydy skrobia, glikogen, celuloza z jodem skrobia zabarwia się na granatowa hydroliza skrobi (C6H10O5)n + n H20->H+enzym n C6H12O6 scukrznie skrobia+woda->glukoza estryfikacja celuloza ->3HNO3 nitroceluloza (triazotan celulozy redukcja na końcu łańcucha redukujące reszty monosacharydów

Prawy: α, +, D, R, lewy: β, -, L, S odróżnianie: aldozy i ketozy w obecności NaHCO3 woda bromowa powoduje utlenianie aldoz do kwasów RCHP+Br2+ 2 NaHCO3-> RCOOH+ 2NaBr+ 2CO2+ H2O pentozy od heksozy dehydratacja ogrzewanie ze stężonym HCl, pentozy-furfural, heksozy-5hydroksyfurfural

Podobne prace

Do góry