Ocena brak

Chemia fizjologiczna - Przestrzenie wodne organizmu (podział, wielkość, metody oznaczania)

Autor /Bernard Dodano /21.09.2011

Całkowita woda zawarta w organiźmie podzielona przez błony komórkowe na szereg przestrzeni płynowych, do których należą płyny: pozakomórkowy i wewnątrzkomórkowy. Pozakomórkowy jest heterogenny. Dzieli się na fazy: szybkowymienialną (osocze krwi i płyn pozakomórkowy), wolnowymienialny (płyn tkanki łącznej). Do oznaczania całkowitej ilości wody w organiźmie stosuje się: tlenek trytu, tlenek deuteru, antypirynę. Zawartość wody całkowitej 60 % masy ciała.

Metody oznaczania zawartości płynu pozakomórkowego: oparte na wykorzystaniu substancji nieelektrolitowych o charakterze cukrowców, oparte na wykorzystaniu rodanków, bromków, siarczanów oraz chlorków. Objętość płynu pozakomórkowego w organiźmie zwierzęcym wynosi 200- 250 ml/kg masy ciała.

Bezpośrednie oznaczenie objętości płynu wewnątrzkomórkowego jest niewykonalne. Koniecznym okazuje się określenie wody całkowitej organizmu i objętości płynu pozakomórkowego. Różnica między tymi wielkościami dobrze obrazuje objętość przestrzeni wodnej wewnątrzkomórkowej.

Objętość osocza oznacza się przy pomocy błękitu Evansa. Objętość osocza wynosi 40-50 ml/kg masy ciała.

Podobne prace

Do góry