Ocena brak

CHARLES ROBERT HENRY

Autor /Kiry Dodano /24.07.2012

ur. 6 VIII 1855 w Cookstown (Ulster), zm. 30 I 1931 w Little Cloisters, Biblista.

Studiował filologię klasyczną i teologię w Belfaście i Dublinie; nast. w celach nauk. odbył podróż po Niemczech i Szwajcarii; po przyjęciu 1884 święceń anglik, pracował jako duszpasterz w Whitechapel, Kensington i Kennington; podczas pobytu 1890 w Niemczech zainteresował się judaizmem okresu mię-dzytestamentalnego, a zwł. apokaliptyką; od 1898 wykładał w kolegiach w Oksfordzie i Dublinie;

od 1919 był archidiakonem katedry w Westminsterze. Opracował kryt. wydanie niektórych apokryfów i ich najstarszych przekładów, np. Księgi Henocha (Ox 1893.19122), Księgi Jubileuszów (Ox 1894), Apokalipsy Borucha (Lo 1896), Wniebowzięcia Mojżesza (Lo 1897), Testamentów 12 patriarchów (Lo 1908).

Wydał m.in. The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English (I-II, Ox 1913, 19642), komentarze do Apokalipsy św. Jana (I-II, E 1920) i do Księgi Daniela (Ox 1929), A Critical History of the Doctrine of a Future Life in Israel, in Judaism and in Christianity (Lo 1899, 19132), Religious Development between the Old and NT (Lo 1914, 1934), The Teaching of the NT on Divorce (Lo 1921), The Decalogue (E 1923).

Mesjanizmowi poświęcił 77ie Messiah of Old Testament Prophecy and Apocalyptic and the Christ of the NT (Exp 6(1902) z. 5, 241-259). Znaczenie literatury apokalipt. omówił w Apocalyptic Literature (Hastings DB I 109-110) i Eschatology of the Apocryphic and Apocalyptic Literature (Hastings DB I 741-749). Opublikował Kronikę Jana, bpa Nidus (Lo 1916).

Wydano też wiele jego kazań. Ch. przyczynił się do rozwoju studiów nad środowiskiem NT, a specjalnie nad apokaliptyką przez wydania, zwł. krytyczne, tekstów, a wyniki, do jakich doszedł, stanowią obecnie podstawę do dalszych badań.

 

F.C. Burkitt, Robert Henry Ch., Proceeding s of the British Academy 17 (1931) 437-445; J. Schmid, LThK II 1030-1031; T.W. Manson, DNB 1931.

Podobne prace

Do góry