Ocena brak

Charakterystyka żywienia, dzienny jadłospis osoby w podeszłym wieku chorej na cukrzycę

Autor /Rhiptiots Dodano /10.10.2007

MOJA PIERWSZA PRACA KONTROLNA NA ROKU, GDZIE WIEDZA WYNOSIŁA NIEWIELE :) ALE NIENARZEKAM

Odżywianie lecznicze staje się coraz ważniejszym osobnym czynnikiem, odgrywającym znaczącą rolę w leczeniu chorób. Zasadniczą sprawa w czasie sprawowania opieki i pielęgnowania chorych jest podtrzymywanie sił pacjenta i jego odporności poprzez właściwe odżywianie
Współczesna nauka mówi, że właściwe odżywianie może zapobiec powstawaniu wielu chorób.
Żywienie lecznicze określa się przez stosowanie w praktyce odpowiednich produktów i pokarmów w przebiegu rozmaitych chorób. Polega ono na zmianach i przystosowaniu diety normalnej, na rozmaitych drogach dla zaspokojenia potrzeb organizmu człowieka chorego.
Celem żywienia dietetycznego jest utrzymanie chorego w dobrym stanie odżywienia przez dostarczanie mu odpowiedniej ilości i proporcjach wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Człowiek chory podobnie jak i zdrowy wymaga racjonalnego odżywiania według norm i przepisów opartych na zasadach naukowych. Osoba przygotowująca posiłki zarówno dla chorych i zdrowych powinna posiadać niezbędnie minimum wiadomości o składzie i wartości odżywczej podstawowych produktów spożywczych i o wpływie na nie powszechnie stosowanych metod obróbki kulinarnej.
Racjonalna dieta zaspokaja wszystkie potrzeby budulcowe, energetyczne i regulacyjne; poszczególne składniki są zaś podane w odpowiedniej proporcji. Jeśli ilość składników odżywczych jest niedostateczna, rozwija się stan niedożywienia. Jeśli nie ma odpowiedniej równowagi pomiędzy składnikami pożywienia to rozwija się zły stan odżywienia.
Odżywianie człowieka zdrowego polega na podawaniu mu tzw. Diety normalnej, czyli podstawowej. Dieta taka nie jest sztywnym schematem, który może być dostosowany do różnych warunków i okoliczności, uwzględniających podaż pokarmów należących do zasadniczych grup produktów spożywczych.
Wszystkie diety lecznicze są jedynie modyfikacjami i odmianami diety normalnej. Naczelną więc zasadą współczesnego leczenia dietetycznego jest oparcie wszystkich diet leczniczych na prawidłowym odżywianiu człowieka zdrowego, a wszystkie diety lecznicze- zwłaszcza stosowane przez dłuższe okresy czasu- muszą uwzględnić zasadnicze potrzeby organizmu ludzkiego. Celom tym służy dietetyka, która jest nauką i sztuką stosowania zasad żywienia i wiadomości o przemianie materii w różnych stanach zdrowia i choroby. Wiedza mówi nam o składzie pokarmu i zapotrzebowania organizmu w rozmaitych okolicznościach, sztuka polega na racjonalnym planowaniu i przygotowaniu diety, i to na różnych poziomach ekonomicznych i na nadaniu posiłkom atrakcyjnego smaku i wyglądu
Dla zapewnienia pożądanej ilości białka, tłuszczów i węglowodanów, związków mineralnych i witamin należy w żywieniu ludzi zdrowych jaki i chorych uwzględniać podaż siedmiu grup pokarmowych :
1. grupa mleka (także sery),
2. grupa warzyw,
3. grupa owoców,
4.

Podobne prace

Do góry